Torsdag 12. april arrangeres det Lytring i Stormen Bibliotek.

Det er NRK som står for produksjonen av det hele, men du kan også se Lytringen på ANtv direkte fra klokken 19.00.

Dagens tema er «Kampen om laksen», og på Stormens nettsider skriver de følgende om Lytringen:

Konfliktene mellom oppdrettslaks og villaks raser. Samtidig forskes det som aldri før for å løse miljøutfordringene i elver og fjorder. Men bidrar vitenskapen til konfliktløsning, eller blir det bare mer bråk av all denne forskningen?

Lytring utforsker forholdet mellom makt, sannhetssøken og lakselusa, og spør om akademia er blitt for næringsvennlige, eller om vi fortsatt bidrar til en åpen og kunnskapsbasert debatt om Norges viktigste framtidige næring?

I panelet denne kvelden er:

  • Ketil Eiane, dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet
  • Mathias Kaiser, instituttleder ved Senter for vitenskapsfilosofi, Universitetet i Bergen
  • Tarald Sivertsen, gründer m bakgrunn fra Cermaq og EWOS Innovation
  • Norunn Myklebust, administrerende direktør ved Norsk institutt for naturforskning
  • Lisbeth Berg-Hansen, tidligere fiskeri- og kystminister (Ap), medeier i SinkabergHansen AS

Ordstyrer er Arne O. Holm, redaktør High North News.