Flere timer før meldingen om befolkningsflukt fra Nord-Norge kom torsdag ettermiddag, sendte jeg et brev til min partileder Trygve Slagsvold Vedum. Budskapet er helt klart: “Finnmarksskatten må gjelde for hele Nord-Norge, og en nedskriving av studielånet slik de har hatt i Finnmark og deler av nord-Troms må også gjelde ungdommer fra resten av landsdelen.”

I dag ser jeg at jeg ikke er alene om disse tankene. Redaktør Arne O. Holm slår et slag for det samme; en egen Nord-Norgeskatt. Det er ingen tvil om at økonomiske insentiver virker. Finnmarksskatten sikret kommuner som var uten lærere, sykepleiere og leger kvalifiserte fagfolk.

Befolkningsnedgangen i Nord-Norge er skremmende, og nylig ble det også fokusert på alle de unge hodene som forlater landsdelen til fordel for storbylivet og større utfordringer lengre sør i landet under Agenda Nord-Norge.

Dette er noe som skjer nå. Tusenvis av mennesker finner mer spennende utfordringer sørpå. De legger den vakreste landsdelen bak seg, og følger drømmen om et mer spennende liv i andre deler av landet. Vi mister unge mennesker, vi mister fagfolk, vi mister kvinnene som kunne befolket landsdelen og vi mister barn som kunne fylt opp barnehager og skoler og blitt en ressurs for lokalt næringsliv her nord.

Statistisk Sentralbyrå presenterte tallene torsdag. Det er verst for Nordland. Her er befolkningsflukten på et nivå SSB ikke har sett på 20 år. Likevel har vi en regjering som ikke hensyntar dette i sine budsjetter. Rammebetingelsene til fylkeskommunene og kommunene blir strammere og strammere, og dermed strupes tilbudet og tjenestene til oss som bor og lever her nord. Vi må slåss for å beholde studiesteder som kunne sikret lærertilgangen i vanskeligstilte områder av fylket vårt. Vi må kjempe for lokalsykehus. Vi må kjempe for fødetilbud, som er essensielt for unge kvinner som vil ha en trygg og god fødeomsorg. Vi må kjempe for at viktige og nødvendige samferdselstilbud blir opprettholdt. Og vi må kjempe for det videregående skoletilbudet i kommunene våre.

Vår statsminister og hennes statsråder samt våre stortingspolitikere er titt og ofte på velgerfrierferd. Det handler mer om å sikre oppslutningen til neste valg fremfor å brette opp ermene og se hva det egentlig handler om.

Hva er det dere ikke ser når dere er her oppe og har problemer med å rekke en konferanse fordi flyet er kraftig forsinket og hurtigbåten kanskje er innstilt på grunn av været - eller ruter er lagt ned fordi fylkeskommunen ikke fikk nok penger til å sørge for at folk har et anstendig rutetilbud for å komme seg fra A til Å. Fra lufta burde dere kunne se den geografien som preger landsdelen. Den er ganske annerledes enn avstander og transportmuligheter sørpå. Vi snakker natt og dag. Likevel vil dere med rammebetingelser det ikke er mulig å leve med tro at det er mulig å opprettholde tilbudet i en landsdel med en så utfordrende geografi.
Det haster statsminister Erna Solberg! Det haster å få endret skattestrukturen slik at det blir fristende for de unge kloke hodene å bli værende i landsdelen. Det haster for de mange flotte ungdommene som har tatt en fagutdanning og som gjerne vil bygge hus og være rørlegger på Evenes, i Moskenes eller Narvik.

Vi har mange flotte og spennende arbeidsplasser i Nord-Norge. Arbeidsplasser som møter fremtiden med ny teknologi og nye løsninger. De trenger arbeidskraft for å møte morgendagens krav til kompetanse.

Å ha planer for ungdomspanel eller hva det måtte være er vel og bra, men kjære statsminister; det er ikke nok til å stenge igjen kranen som sender våre ungdommer sørover.

Noe må skje fort og det bør helst skje nå; sørg for at vi kan ha et desentralisert skole- og studietilbud slik at våre unge kan ta utdanning i nærheten av sitt hjemsted. Sørg for rammebetingelser som gir kommuner og fylkeskommuner muligheten til å gi sine innbyggere gode tilbud og tjenester! Og gi oss økonomiske insentiver som egen Nord-Norgeskatt og nedskriving av studielån. Da vil Nord-Norge ha kraft og kompetanse nok til å møte fremtiden!

Av Ann-Chatrin Braseth - gruppeleder Narvik Sp