9. august i år la FNs klimapanel fram den foreløpig siste klimarapporten. Samme dag kalte FN-sjef António Guterres rapporten for «kode rød for menneskeheten» og uttalte: «The alarm bells are deafening, and the evidence is irrefutable: greenhouse gas emissions from fossil fuel burning and deforestation are choking our planet and putting billions of people at immediate risk».

Ettersom rapporten hadde kommet samme dag som Guterres kom med sin dramatiske uttalelse og ingen andre hadde fått se rapporten, var det ikke så lett der og da å bestride det Guterres sa. Nå har det gått over tre måneder og det har vært mulig for flere å lese og studere rapportene.

Jeg har konsentrert med om den viktigste (del-) rapporten, Summary for policymakers som er den journalister og politikere vanligvis leser og forholder seg til. Ingen steder står det «billions of people at immediate risk». Jeg finner ikke engang ordet «billions» noe sted (prøv selv å søke etter «billions» i rapporten, ordet er ikke der). Og «code RED» finnes heller ikke (ikke engang ordet «code»).

Så det jeg lurer på er hvordan Guterres kan uttale seg som han gjør. Jeg kan ikke se at Summary for policymakers gir ham belegg for påstandene han kommet med. Det kan selvfølgelig være at det Guterres sier står i noen underliggende rapporter eller arbeidsdokumenter, men hvis det er noe hold i det er det rart at det ikke har blitt gjentatt i Summary for policymakers.

Det er dessverre nærliggende å anta at påstandene Guterres kommer med er noe han har funnet på selv. Og det er ikke så rart at han kommer med slike påstander, han er politiker og har et budskap å selge. Med det jeg vil kalle krigsretorikk prøver Guterres å selge budskapet sitt til politikere med penger og beslutningsmyndighet – og dessverre ser det ut til at han lykkes.

Men er det riktig av Guterres å komme med slike overdrevne og panikkskapende uttalelser? Professor i Environmental Studies gjennom 20 år, Robert Pielke, sier dette om Guterres uttalelser: «Ikke bare er dette feil, det er uansvarlig».