Gå til sidens hovedinnhold

Finneid – det komplette knutepunkt

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Konteinerruta fra Bodø og nordover, operert av Tege, ble nedlagt i 2013. Konsekvensen ble økt trailertrafikk på dårlige Nord-Norske veier med negative konsekvenser; noen med tragisk utfall.

Denne utviklingen er motsatt av gjentatte målsettinger av viktigheten av å få mer gods over på kjøl; ikke bare i Nord-Norge, men langs hele kysten.

For å realisere en optimal transportkjede er det avhengig av at alle leddene i transportkjeden har dette som overordnet målsetting i sin egne planer. Koordinering!

Det gjelder havn(er), transportør(er) og bane.

I AN for noen dager siden kunne man lese om at Bane NOR var i ferd med å realisere investeringer på 300 millioner i Fauske og Bodø uten at det er nevnt noe om at disse millionene også skulle brukes til å få en smidig overgang fra bane til kjøl og omvendt. I Fauske legges det til rette for enda mer gods fra bane til bil. Om satsingen i Bodø nevnes ikke overgang bane til båt.

Anlegg av Rønvikleira, indrefilen i Bodø havn, ble etter hvert genierklært. Det er usikkert om samme karakteristikken kan brukes om anvendelsen/disponeringen.

Overgangen bane til båt i Bodø framstår per dato som utilfredsstillende, og det kan se ut til at det ikke er enkelt å forbedre den til en smidig overgang for å takle større volumer.

I stedet for å anlegge en ikke optimal løsning i Bodø for overgang bane til kjøl og tilrettelegge for større godsvolumer fra bane til bil på dagens Fauske-terminal, burde aktørene (offentlige) i transportkjeden samarbeide om et nytt komplett knutepunkt for bane, vei og båt. Et slikt knutepunkt kunne lokaliseres til Finneid/Fauske. Her fins bane, vei og dypvannskai samlokalisert. Om noen skulle være bekymret for passasje av Saltstraumen for konteinerskip er det en ubegrunnet bekymring. Fra Finneid er det fraktet tonnasje/volumer på én kjøl som langt overgår kapasiteten til Tege, som tidligere trafikkerte strekningen Bodø/Tromsø.

I flere år har det vært forsøkt etablert en erstatning for Tege. Nord-Norske fylkeskommuner eller staten burde kjøpt passende konteinerbåt for lenge siden og leid den ut til et rederi som kunne drifte den. Modellen er den samme som for hurtigbåter eid av fylkeskommunen, men driftet av private rederier. Det er ikke rasjonelt at kun dette leddet i transportkjeden skal være privateid når de øvrige leddene ikke er det.

Omsider kan det se ut til at man har lyktes (Kystverket) med å få etablert en båtrute mellom Bodø og Tromsø til erstatning for Tege. Rederiet, Eureka shipping Ltd, vil motta 41,6 millioner kroner i støtte over en 3-års periode. Estimert godsmengde i samme periode er 600’ tonn, og samfunnsnytten er kalkulert til 50 millioner.

Oppstart av ruten skulle vært 1. april i år?! Hva har skjedd?

I løpet av tre år burde det være mulig å få realisert Finneid som knutepunkt for bla båtrute nordover som en forlengelse av Nord-Norge banen. Programmessig vil sikkert forkjemperne for en forlengelse av Nord-Norge banen Fauske Tromsø, kanskje sammen med allierte som ønsker sidespor til Langstranda, argumentere mot.

Kostnadene ved å etablere Finneid som knutepunkt vil være små i forhold til blindspor til Langstranda og baneforlengelse nordover. Når disse prosjektene eventuelt er realiserte er Finneid knutepunkt for lengst avskrevet/nedskrevet.

Kommentarer til denne saken