Dokumentarfilmen har fått tittelen «Å puste ut musikk». Den henspiller på noe Berg selv forteller i begynnelsen, for han er det å produsere musikk like naturlig som å puste. Musikken bare kommer ut, som utpust.

Det følte kanskje også musikerne i Philhamoniaorkesteret i London i fjor, da den verdenskjente pianisten og dirigenten Vladimir Ashkenazy skulle dirigere Bergs musikk på en cd-innspilling. De hadde to dager til rådighet, men andre dagen ble verdensstjernen syk. Komponisten selv, som egentlig mest hadde tenkt å sitte og høre på, måtte gå på dirigentpodiet foran et hundretall erfarne orkestermusikere. Fred Jonny Berg er selvlært, har aldri dirigert orkester før.

Han fikk lynkurs av cd-produsenten og velvillig hjelp av musikerne underveis, det virket som de syntes situasjonen var morsom og interessant. Komponisten fra Saltdal fikk applaus av orkesteret da innspillingen var unnagjort.

Gjennom denne overraskende vendingen under innspillingen gjør den timelange dokumentarfilmen oss kjent med andre sider ved den interessante komponisten enn de filmskaperne nok hadde tenkt å dvele mer ved. Hendingen kom selvfølgelig helt overraskende også på dokumentaristen og regissøren Trond Eliassen, Egentlig er det bare godt at den uventede dramatikken rundt innspillingen har fått så bred plass som den har. Det gir filmen et dramatisk medlevelsesaspekt som man bare sjelden kan oppleve i en dokumentar.

Dermed kommer historien om Fred Jonny Berg også til å handle mye mer om nåtidens dramatikk med god spennende framdrift og positiv utgang, enn om fortidens kamp for oppdrift og anerkjennelse. Vi stifter antydningsvis bekjentskap med naturtalentets tilkortkommenhet og den i offentlig sammenheng keitete komponisten. Mannen som for en del år siden fikk attesten «Du er ikke syk, du er kreativ!» av legen, mestrer en stor musikalsk utfordring fra dirigentplassen, på en måte både han selv og tilskueren blir positivt overrasket over.

Musikken til Fred Jonny Berg er som mannen, ærlig og med stor dybde. Det kommer også godt fram i filmen, som er full av naturverdier i mer enn en forstand. Det er fra naturopplevelser Fred Jonny Berg henter sin inspirasjon, dermed blir det en naturlighet også over filmen, blottet for maniert opptreden og påtatt kamerafrieri.

Jørgen Mathisen