Fikk vite hvordan de kan skaffe 10.000 nye arbeidsplasser. Men ordføreren er bekymret over tall

Mandag presenterte Menon Economics hvilke næringer Bodø må satse på om de skal nå målet om 10.000 nye arbeidsplasser innen 2050.