Fikk varsel mot seg etter hendelse med ung kvinne etter partiarrangement