Bodø videregående kan glede seg over endelig å ha fått tittelen som helsefremmende skole.

– Fysisk og psykisk helse er kjempeviktig for læring. Derfor er dette tiltaket så bra. Vi håper flere skoler i Nordland følger vårt eksempel og kvalifiserer seg til å bli helsefremmende skole.

Det sier Bendik Silberg i en pressemelding.

Han er elevrådsleder ved Bodø videregående skole og sammen med nestleder i elevrådet Tuva Margrethe Bergquist og rektor Nina mottok de i dag det synlige beviset at Bodø videregående kan smykke seg med tittelen «Helsefremmede skole».

– Dette er et kjempebra tiltak, som elevrådet og skoleledelsen allerede har jobbet med ett års tid. Dette blir kjempebra for alle elevene ved skolen, sier en glad Tuva Margrethe.

– Fullt fokus

Å være en Helsefremmende skole innebærer ikke bare planlegging og langsiktige tiltak, men også enkle grep i hverdagen. Eksempelvis noe så enkelt som små pauser i skolehverdagen.

– Vi merker allerede at lærerne er blitt mer flinke til å se på oss når vi trenger en liten timeout eller aktiv pause i timen for å bli klare for å lære, sier Tuva Margrethe og legger til at målet er at alle små og store tiltak sammen vil gi en bedre skolehverdag både for elever og lærere.

Hun og Bendik og alle de andre i elevrådet ved skolen lover å være «vaktbikkjer» i arbeidet med å følge opp arbeidet.

– Vi vil ha full fokus på dette framover. Når vi nå har fått tittelen, sier den engasjerte gjengen og legger til:

– Vi vil bruke dette i vårt videre arbeid med å gjøre skolen vår enda bedre.

Kriterier

Under seremonien fredag fikk de overrakt en gave på 10.000 kroner fra fylkesråd Sandra Tønne til det videre arbeidet i elevrådet.

For å kunne betegne seg som «Helsefremmende videregående skole» må skolen dokumentere at 10 kriterier er ivaretatt i forhold til systematisk arbeid med ulike områder knyttet til dette. Kriteriene er:

  • Helsefremmende arbeid er forankret i skole
  • Skolen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø
  • Skolen tilrettelegger for at elevene skal være fysisk aktive minst 30 minutter hver dag
  • Nasjonale retningslinjer for skolemåltidet følges
  • Skolen er tobakks- og rusfri
  • Skolen har tilfredsstillende skolehelsetjeneste
  • Skolen sikrer medvirkning og medbestemmelse
  • Skolen gir opplæring i levevaner og har arbeidsmåter som fremmer helse
  • Skolen arbeider systematisk med sikkerhetsfremmende og ulykkesforebyggende arbeid
  • Skolen har etablert tverrfaglig samarbeid