Det var fint å lese nettsaken i Avisa Nordland søndag 24/7 at God Nok Festivalen blir opplevd som en festival med hjerte der det handler om å gi og bidra. I årets festival er det mange som har gitt ekstra for at vi skal sammen møte hverandre, le i lag, få nye opplevelser, og nye tanker som kanskje bidrar til en litt bedre dag i morgen.

Det er så mange å takke, spesielt i år der vi hadde både kansellering av fly, værforhold og sykdom som igjen ga oss nye utfordringer og endringer vi løste underveis. Det er når sånt skjer at vi får oppleve hvor mye bra det bor i folk, og hvor solid alle leverandører og aktører i God Nok-produksjonen er.

God Nok-festivalens hjerte er publikum. De som lager stemning i bålgropa, synger, spør spørsmål, som lar seg engasjere og som bryr seg om de som er rundt seg. De kan vise tålmodig om det trengs, de gir råd og gode tilbakemeldinger.

God Nok-festivalens hjerte er artistene og aktørene. De som sier ja til å hoppe inn og smi sammen ekstra sett, og som bidrar med å løse logistikken i et langstrakt land. God Nok-festivalen er artister som går på scenen og viser at å ta vare på hverandre er et viktig budskap. Våre fagfolk som bidrar til dybde og økt forståelse, kunstnerne våre som skaper farger, bilder, former og stemning, filmer vi gråter av og stemmer til ettertanke og undring.

God Nok-festivalens hjerte er området vårt der grunneiere, naboer, nausteiere, kommune låner bort eller gir fra seg, for at vi skal kunne ta imot, servere, vaske, sitte, telte, kjøre ... lista er lang.

God Nok-festivalens hjerte er alle våre frivillige. De som tar ferie og planlegger å være med på å få festivalen til å skje. De som står i lange vakter, tar ekstra tak, hjelper hverandre, smiler og minner oss på at dette er viktig arbeid, de som deler gode minner til hverandre slik at alle får en opplevelse av å være med.

God Nok-festivalens hjerte er alle våre samarbeidspartnere, sponsorer, leverandører, de som forstår at God Nok er ikke en kommersiell festival, og som tror på en festival som arbeider for at folk er folk.

God Nok-festivalens hjerte er produksjonsgruppen og styret. De bruker all sin fritid og det meste eller alle sine ressurser for å lage denne festivalen. De arbeider for at festivalen er et viktig samfunnsbidrag innen folkehelse, og et bidrag til en litt bedre hverdag for folk flest i og utenfor Steigen. For oss er lønnen å få ta del i alle de fine opplevelsene, før, under, og etter festivalen. Når vi ser at publikum synger, når artisten stråler, når vi får en tåre under filmen, når alle frivillige har det bra og når alt går godt. Årets festival er pakket med opplevelser og nå er de minner, det er vår lønn og motor for videre arbeid.

God Nok-festivalens store hjerte er alle som bidrar for at vi skal kunne møtes igjen. Tusen takk!