Etter en sommer ikke helt uten viderverdigheter i samferdselen foreslår jeg å kombinere vei og togtrasé i nord på det viset at de to legges parallelt, og da i innlandet. (Se den blå linja på vedlagte kartillustrasjon). De bør legges i så rett linje som mulig, slik at særlig toget kan holde en høy fart. Av kartet ser vi også hvordan togtraseen er tenkt lagt nordover til ca. Skibotn (Den hvite linja på kartet. Jeg har tenkt litt på jernbane videre også, men det lar jeg hvile akkurat nå). Med en fergefri E6 i innlandet unngås selvsagt også problemer med at fergerederiene ikke får tak i mannskaper sommerstid. Fergene bør kunne gå for eksempel mellom Skarberget og Bognes fortsatt, men frekvensen vil kunne settes litt ned. Så kan de som har makt og myndighet, og som kanskje også er uten frykt, ta dette til seg, gjerne av eget tiltak.