Regjeringens nye forslag til tiggerlov, får Shirley Bottolfsen til å steile.

Der heter det nemlig at også medvirkning til tigging, altså det å hjelpe tiggerne med mat eller penger, skal være straffbart.

- Det går rett og slett ikke an. Når jeg ser et menneske som sulter, så hjelper jeg. Og det ville jeg gjort om det var forbudt også. Fengslene er fulle nok som de er, uten at de skal kaste inn sånne som meg også, sier hun til an.no.

Å gå for langt

Shirley har forståelse for at regjeringen ønsker å gjøre grep, men dette synes hun er å gå altfor langt.

- Tiggere som kommer i flokk kan utgjøre et problem mange steder, det kan jeg skjønne. Men samtidig er det vanskelig å forstå at et lovforslag om å forby oss å hjelpe mennesker i nød, kan være alvorlig ment. Dette er ikke veien å gå for å løse problemet. Å nekte oss å hjelpe mennesker i nød, er en skrekkelig tanke. Forferdelig, sier hun.

Årets Hverdagshelt

I fjor ble Shirley kåret til Årets Hverdagshelt i Norge, for sin utrettelige innsats for å hjelpe alle dem som trenger det som mest.

Da blir det ironisk at samme type arbeid nå forslås å bli straffbart.

- Ja, det er helt over stokk og stein. Jeg er et menneske som aldri, uansett hvem det måtte være, vil la noen sulte dersom det er noe jeg kan gjøre for å hjelpe. Vi får et fryktelig kaldt samfunn dersom denne loven går gjennom, sier Shirley.

Biskop i Sør-Hålogaland bispedømme, Tor B. Jørgensen, har også selv hjulpet tiggere med et sted å sove.

Han er rystet over lovforslaget, som ville gjort ham til kriminell.

– Jeg er målløs. Dette dreier seg om mange mennesker som av ren medmenneskelighet ønsker å være til hjelp for andre i en vanskelig situasjon. At i det hele tatt skal lure på om de gjør noe ulovlig, fremstår for meg som helt håpløst, sier han til NRK.

Nødvendig tillegg

Statssekretær i justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (Frp), mener det er nødvendig å ta med medvirkning i lovforslaget, selv om det kan ramme nordmenn som bare ønsker å hjelpe.

– Det er fordi det er en aktiv tilrettelegging av en aktivitet som vi ønsker skal bort. Da må vi gi politiet en hjemmel til slå ned på at det legges til rette for at folk kommer hit, gjerne i større grupper, for å tigge, sier han til NRK.