Fembarnsfar Alexander (40) må tenke seg om på nytt: - Nå er det naturlig for oss å vurdere Bodø som alternativ

Alexander Dawson (40) med minstemann Gustav (1) ved Halsa skole, som er foreslått nedlagt fra høsten 2021.

Alexander Dawson (40) med minstemann Gustav (1) ved Halsa skole, som er foreslått nedlagt fra høsten 2021. Foto:

Halsa barneskole er foreslått lagt ned. Det gjør at en familie med fem barn må tenke seg om en gang til.

DEL

For seks år siden flyttet Alexander Dawson (40) og samboer Hege Tømmerberg Knutsen (35) fra Bodø til Halsa i Søndre Meløy.

De hadde med seg to barn til bygda der Hege hadde vokst opp. Siden har familien på fire fått tre nye samfunnsborgere.

Nå går de to eldste på 9 og 7 år på Halsa barneskole, mens de to på 5 og 2 år tilbringer dagene i bygdas barnehage, der minstemann Gustav (1) etter planen skal begynne i desember.

- Nå må vi tenke oss om en gang til. En av årsakene til at vi flyttet til Halsa var nærheten til skolen og barnehagen. Dersom skolen legges ned fra høsten 2021, må vi kanskje revurdere hvor vi skal bo i framtiden, sier Alexander.

Hjemme hos Alexander Dawson (40) og Hege Tømmerberg Knutsen (35) henger barneklærne tett i tett i entreen.

Hjemme hos Alexander Dawson (40) og Hege Tømmerberg Knutsen (35) henger barneklærne tett i tett i entreen. Foto:

Størst potensial

Forslaget om å legge ned Halsa barneskole og flytte elevene til Enga skole ligger innbakt i kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021. Her foreslås det også å legge ned barneskolene på Meløya og Reipå, samt ungdomstrinnet i Glomfjord, og flytte disse elevene til Spildra og Ørnes skole på Ørnes fra skolestart 2021.

Saken avgjøres når kommunestyret skal behandle budsjett og økonomiplan om ei uke, torsdag 3. desember.

Tallene i budsjettframlegget viser at Halsa nå har 63 elever i barneskolen, mens Enga skole har 57 elever i 1-7 klasse. Samtidig viser en oversikt over folketallene at Enga skolekrets har synkende folketall med 55 færre innbyggere i år enn i 1999. I samme periode har folketallet på Halsa økt med 37 innbyggere.

Den samme oversikten viser at andelen barn i alderen 0-15 år nå er 2 prosent høyere på Halsa enn i Enga skolekrets.

Planer om vekst

Dawson peker på at Halsa skolekrets sannsynligvis også har størst vekstpotensial, knyttet til at bygda har fem industribedrifter med planer om vekst, mens Enga skolekrets i hovedsak har offentlig finansierte arbeidsplasser.

- Halsa har et bredt sammensatt næringsliv med flere livskraftige bedrifter innen både industri, bygg og anlegg og service og handel. Det var også en av årsakene til at vi flyttet hit til Halsa i 2014, sier han.

Og forteller at han tok med seg sin IT-kompetanse fra Atea Bodø da han fikk jobb i administrasjonen hos Halsa Bygg AS. Nå er han så smått begynt å tenke på nye karrieremuligheter i fylkeshovedstaden.

- Det er naturlig for oss å vurdere Bodø som alternativ fordi mine foreldre bor der. Her på Halsa har vi kunnet nyte godt av å ha Heges familien i nærheten, sier Alexander.

Skolegården er tom for unger, slik Alexander frykter den skal være når resten av barneflokken skal begynne på skolen.

Skolegården er tom for unger, slik Alexander frykter den skal være når resten av barneflokken skal begynne på skolen. Foto:

Viktig for ungene

De bor like ved Halsa barneskole, som byr på en type nærhet de nå risikerer å miste.

- Skolen representerer en trygghet for oss, blant annet fordi barna bruker en god del av fritiden sin på ulike aktiviteter der, sier Alexander.

Han tar med seg Gustav i barnevognen og rusler en tur bort til Halsa skole. Her er skolegården tom for unger, slik han frykter den skal være når resten av barneflokken skal begynne på skolen. Han som nå er 2 år vil da være bare 5 1/2 år gammel.

- Det føles ikke greit for oss å sende en 5-åring med buss til ei skole som ligger 20 kilometer borte langs en rasutsatt vei.

Og legger til at deres beslutning om å flytte til Halsa og nærmere Heges familie var tuftet på tre viktige forutsetninger, nemlig jobb, at bygda hadde butikk, og at de kunne bo nært skolen og barnehagen.

- Dersom ei av disse forutsetningene endres er det naturlig at vi må revurdere situasjonen, sier Alexander.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken