De foreløpige ulykkestallene for april viser at det skjedde en dødsulykke på veiene i Nord-Norge i forrige måned. En MC-fører på 41 år mistet livet da han kjørte utfor fv. 18 ved Kåfjord i Alta. Både motorsykkel og fører endte opp i havet. Dette var den første dødsulykken i Finnmark i år, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Status for 2019 er dermed at fem personer har mistet livet i fire dødsulykker på nordnorske veier hittil i år. Det er en flere drepte enn på samme tid i fjor. I gjennomsnitt de fem foregående årene har fire personer omkommet i trafikkulykker i årets fire første måneder i Nord-Norge, ifølge Statens vegvesen.

På landsbasis mistet 14 personer livet i trafikken i april. Dette er seks flere enn i samme måned i fjor og det høyeste antallet omkomne i april siden 2009, ifølge Trygg Trafikk.

Ulykkesstatistikken for 2019 innebærer med 31 omkomne så langt en økning på sju dødsfall i trafikken sammenlignet med fjoråret. Trygg Trafikk liker dårlig at årets fire første måneder viser en såpass negativ ulykkestendens. 

– Årets fire første måneder viser en økning i antall trafikkdrepte og vi har nettopp hatt den verste april måneden på over 10 år. Utviklingen går i feil retning og selv om de siste to årene ga en solid nedgang i antall personer som mistet livet i trafikken, trenger vi å se at den positive trenden fortsetter i årene som kommer skal vi nå de nasjonale målene. Bilførere, syklister, MC-førere og andre trafikanter må ta bedre vare på seg selv og andre, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Fylkesvis fordeling av de omkomne for perioden januar-april er vist nedenfor sammenstilt med tilsvarende tall for de seneste årene, fra Statens vegvesen:

Pr. april

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Nordland

3

2

3

1

1

3

Troms

1

2

1

1

2

0

Finnmark

1

0

0

2

2

0

Region nord

5

4

4

4

5

3