I en interessant leder (12. sep.) drøfter Avisa Nordland forslaget mitt (basert på et Civita-notat) om å avholde lokale og nasjonale valg samtidig. Lederskribenten konkluderer med at den svenske ordningen (felles valgdag) bidrar til høyere valgdeltagelse i lokalvalg. Samtidig advarer lederen mot at nasjonale politikere i for stor grad kan overskygge lokale politikere og sistnevntes meninger om lokale saker, eksempelvis eldreomsorg og skoler. I så tilfelle risikerer lokalpolitikken å miste legitimitet. Problemet med dette argumentet er at lokalvalgene allerede i dag har begrenset innflytelse på ulike politikkområder. Det aller meste knyttet til eldreomsorg og skoler bestemmes av Stortinget. Dette vet naturligvis norske velgere, og det er en av grunnene til at nasjonale valg har mye høyere oppslutning. I så måte tror jeg ikke at en felles valgdag vil undergrave legitimiteten, selv om lokale kandidater og saker skulle bli mer overskygget av nasjonal politikk. Jeg tror heller at høyere valgdeltagelse vil styrke legitimiteten til lokalvalget.

Et enda viktigere argument for valg hvert fjerde år, er at valgkamp påvirker partienes atferd og den offentlige debatten. Som lederskribenten helt riktig påpeker, vil høy frekvens av valgkamper gjøre det vanskeligere for partiene å adressere samfunnets langsiktige utfordringer. Ikke desto mindre advarer lederskribenten mot at sjeldnere valg vil kunne øke avstanden mellom velgere og politikere. Jeg tror forholdet mellom folket og politikere påvirkes lite av hvorvidt det er valg hvert annet eller hvert fjerde år. Om det hadde vært 10 år mellom valgene skulle jeg gitt lederskribenten et poeng, men det er lite som tyder på at norske borgere vil oppleve litt sjeldnere valg som udemokratisk. Gitt argumentene i lederartikkelen, er konklusjonen om at "alt tyder på" at dagens ordning fungerer best, heller merkelig. I debatten mellom valg hvert annet eller fjerde år, kan ingen av sidene konkludere med at "alt tyder på" noe som helst. Derimot vil jeg driste meg til å påstå at fordelene ved en felles dato for nasjonale og lokale valg er større enn ulempene.