Min stortingskollega fra Senterpartiet Siv Mossleth sier her i Avisa Nordland et tydelig «nei» til å ta opp igjen planene om elvekraft fra Vefsnavassdraget. Mossleths innlegg er adressert til meg, men hun bør snakke med sine egne først.

Støre-regjeringen har foreslått å se på mulighetene for ny vannkraftutbygging i vassdrag hvor det det kan gjøres skånsomt mot natur og fisk, og samtidig gi bedre flomsikring og mer kraft. Altså at man bevarer de verneverdiene som vernet beskytter.

Høyre sier seg enig i dette, og dermed er det et flertall på Stortinget for å se på nytt på noen få av de 386 vernede vassdragene. Jeg pekte på Vefsna som et godt eksempel på et vassdrag hvor det kan sikres bedre mot vår- og høstflom ved utbygging av elvekraft. Laksebestanden kan også kombineres godt med kraftutbygging, og bygge videre på det gode arbeidet som allerede er i gang. Som kjent hentes det vannkraft fra noen av Norges beste lakseelver.

Med dagens metoder for vannkraft kan en utbygging gjøres slik at den knapt er synlig i naturen. I tillegg har Helgeland enorme industriplaner, og den ytterligere kraften vil sikre industri, flere jobber, befolkningsvekst og stor lokal aktivitet.

Avisen Helgelendingen har kartlagt at ordførerene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal ikke vil motsette seg slike planer på prinsipielt grunnlag. Men i likhet med oss alle er de opptatt av å bevare og forbedre gode forhold for laksen. Det ser ut til at Høyre, AP, SP og FRP lokalt i Vefsen alle stiller seg åpne for ideen om å se nærmere på Vefsna, så lenge verneverdiene kan bevares godt.

Siv Mossleth bør derfor rette sin motstand mot ny vannkraft på Helgeland til sine kolleger i Senterpartiet på sentralt og lokalt plan først, og enes om Senterpartiets omforente holdning, før vi tar debatten partiene imellom.