Støtter elevene og reagerer sterkt på forslag om nedleggelse av studietilbud