Her vann-rutinene til Fauske kommune

Foto:

DEL

Etter at flere har stilt spørsmål rundt drikkevann i forbindelse med en hendelse i Askøy kommune, har Fauske kommune gått ut med informasjon om deres rutiner rundt drikkevannet.

Et av de spørsmålene som stilles, er rundt rutinene for prøvetaking og slik svarer kommunen.

– I hovedsak tas det prøver en gang i uka av enhet VVA (vann, vei og avløp) etter en godkjent prøvetakingsplan. Prøvene sendes og fraktes øyeblikkelig til Labora, som er et akkreditert og godkjent laboratorium i Bodø, melder Fauske kommune.

– Ved eventuelle positive prøver, vil laboratoriet varsle oss som vannverkseier straks prøveresultat foreligger, melder de videre.

Solide rutiner

Videre rutiner ved avvik er varsling til Mattilsyn, kommunelege og andre som står på kommunens liste.

– Befolkningen i områder som er berørt får varsel via tekstmelding. Denne varsling når både mobil- og fasttelefoner, opplyser Fauske kommune.

– Skole, barnehage og helsevesen og eventuelle andre kritiske og sårbare abonnenter inngår i varslingsrutinene. En sårbar abonnent kan være sykehjem, mens en kritisk abonnent kan være bønder og industri, opplyser de videre.

Sterkt fokus

Fauske kommune har over lang tid hatt stort fokus på vann og vannkvalitet, skriver de selv på deres hjemmeside.

– Det er bygget tre nye vannbehandlingsanlegg siden 2003, mens de øvrige er rehabilitert. Til sammen er det snakk om en investering på 55–60 millioner kroner i denne perioden. Hvert år brukes det rundt 10 millioner kroner på rehabilitering og rengjøring av VA-nettet, opplyser kommunen.

– Kommunen har utarbeidet en farekartlegging og farehåndteringplan for alle kommunale vannbehandlingsanlegg etter drikkevannsforskriften fra 1.1.2017. Denne kartleggingen omfatter hele prosessen fra regndråpen lander i det øverste nedslagsfeltet til kunden har vannet i kranen, betrygger Fauske kommune.

Artikkeltags