Fauske Senterparti har kommet frem til ønske om posisjon: - En løsning som kan stå seg over tid