Norsk jernbanesektor er omorganisert slik at persontogtilbudene i Nordland skal kjøpes gjennom anbudskonkurranser.

I den forbindelse kommer fylkesrådet med et forslag til togtilbud som ønskes realisert innen og/eller i løpet av kommende anbudsperiode.

- Selv om fylkesrådet fremdeles anser Nordlandsbanen som enda viktigere for godstransport enn for persontransport, er det viktig å opprettholde det persontogtilbudet man har i dag og å videreutvikle det på de strekninger der behovet og markedspotensialet er størst eller økende, skriver fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik, i saksframlegget til fylkesrådsmøtet 31. januar.

Vekstregioner

Særlig vekstregionene Helgeland og Salten er områder der fylkesrådet ser behov for fokus på persontrafikk.

- Tilbudet for intern transport på Helgeland bør bedres, særlig mellom Trofors og Mo i Rana, skriver Eggesvik.

Fylkesrådet mener det bør gjennomføres et forsøk med pendlertog mellom Trofors og Skonseng.

Saltenpendelen

- Saltenpendelen har vist seg å være en suksess, skriver fylkesrådet om togtilbudet mellom Bodø og Rognan.

LES MER: Det ene toget gjør suksess - det andre sliter

LES MER: Saltenpendelen er togstrekningen som vokser mest i Norge

- For å fortsette den gode utviklingen mener fylkesrådet at det bør legges til rette for både bedre kapasitet, bedre frekvens og utvidet åpningstid. For å kunne løse disse utfordringene er det nødvendig med et ekstra togsett, skriver Eggesvik.

I innstillingen til vedtak skriver fylkesråden at et ekstra togsett kan bidra til blant annet å gi en tidlig avgang fra Bodø til Rognan, slik at det er mulig med arbeidspendling fra Bodø til Fauske og Rognan. Et ekstra togsett vil også kunne bidra til å videreføre avgangen fra Bodø 15.10 til å kjøre til Rognan, og justere på ettermiddag- og kveldsavgangene for å bedre tilrettelegge for arbeidspendling fra Rognan til Bodø.