Kutter i politikerlønningene: - Bruker mer på barn og unge