Raser mot deponiplaner: – Vil være å ødelegge området enda mer