En person blir anmeldt for aggressiv, truende og voldelig atferd etter et legebesøk i forrige uke. Vedkommende risikerer også å bli fratatt fastlegen sin.

Fauske kommune ble, av den aktuelle fastlegen, orientert om personen og den utagerende oppførselen.

– Siden alvorligheten er såpass høy, er saken anmeldt, framkommer det i et konfidensielt dokument Avisa Nordland har fått tilgang til.

– Preget

Enhetsleder for helse i Fauske kommune, Hilde Sørensen, forteller at hendelsen fant sted i tidlig i forrige uke, om ettermiddagen.

– Heldigvis skjer slike ting som dette svært sjelden, selv om vi hadde en lignende sak i fjor også, forteller hun.

Sørensen ønsker ikke å kommentere alvorlighetsgraden, annet enn at det ble utøvd fysisk vold, så vel som verbal aggresjon. Enhetslederen vil heller ikke opplyse hvilket legekontor det dreier seg om.

– Hvordan tok legen det?

– Det er klart at man blir preget slike, ubehagelige hendelser, men legen var tilbake på jobb dagen etter, svarer hun.

Iverksetter tiltak

Etter hendelsen forrige uke blir det nå iverksatt sikkerhetstiltak.

– Legene er i en utsatt posisjon, alene på et kontor. Imidlertid er det kun legevakta som er tilknyttet vektertjeneste. Nå skal vi se på muligheten for å iverksette tiltak i form av alarmer på de kommunale legevaktene, forteller Sørensen og legger til:

– Dette skal vi gå i gang med ganske kjapt. Vi må sette oss ned og se på hva slags løsninger som fungerer for de to kommunale legekontorene vi har i Fauske kommune.

Personen som blir anmeldt, risikerer også å bli fratatt fastlegen sin.

– Vi vil be Helfo om at vedkommende blir tatt ut av legens fastlegeordning, forteller enhetslederen avslutningsvis.

Imidlertid må kommunen, i henhold til paragraf fem i forskrift om fastlegeordning:

«Sikre allmennlegetjenester til innbyggere som strykes fra en liste mot sin vilje».

Ronny Borge ved Fauske lensmannskontor opplyser til Avisa Nordland at de per dags dato ikke har mottatt en anmeldelse fra Fauske kommune.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– Ikke mer vold

Fungerende fylkeslege i Nordland Jorunn Stabel sier at det fra deres side ikke finnes tall på hvor ofte vold mot leger i Nordland forekommer.

– Dette er rett og slett utenfor vårt tilsynsområde, sier hun til Avisa Nordland.

Ifølge Dagens Medisin viser en norsk undersøkelse, som nylig er publisert, at leger ikke er mer utsatt for vold enn før.

På spørsmål om legene i det siste året hadde vært redd for en voldelig eller truende situasjon, svarte 95 prosent nei i 2014 mot cirka 90 prosent i 1993.

Til Dagens Medisin forteller lege og forsker Ingrid H. Johansen at studien stiller spørsmål ved det alle tror, at det er blitt mer vold.

– Men vi fant ikke at dette stemmer, sier hun.

Tall fra 2014 viser ifølge Dagens Medisin at drøyt 76 prosent aldri har blitt utsatt for fysisk vold fra pasienter eller pårørende i løpet av legekarrieren. Dette sammenlignet med 74,7 prosent i 1993.

– Gode retningslinjer

Advokat og seksjonssjef i Legeforeningen, Aadel Heilemann, sier at de ikke sitter på konkret oversikt, men basert på henvendelser er det ingen indikasjon på noen økning i voldsrelaterte saker.

– Siden 2012 har Legeforeningen og KS utarbeidet gode retningslinjer for håndtering av denne type situasjoner i fastlegeordningen. I tillegg deltar Legeforeningen i en arbeidsgruppe med Arbeidstilsynet om vold og trusler i helse- og sosialsektoren, sier Heilemann.