Tydelig budskap fra KrFs stortingsrepresentant: – Dere må stå på og skynde dere!

Pratet om veiprosjektet: KrFs stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (fra venstre), Ingelin Noresjø og Jens Kyed i Fauske KrF.

Pratet om veiprosjektet: KrFs stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (fra venstre), Ingelin Noresjø og Jens Kyed i Fauske KrF. Foto:

DEL

Det var budskapet til KrFs stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan da han ble orientert om veiprosjektet «Fra bru til bru» på Fauske fredag. Det skriver Fauske KrF i en pressemelding.

Grøvan var på en kort orienteringsreise til Nordland fredag for å sette seg inn i viktige samferdselsprosjekt som trenger snarlig realisering. På Fauske var det Nils Ole Steinbakk som orienterte om veiprosjektet. Et prosjekt Grøvan konstaterte var modent og slik sett ville ha gode sjanser for å komme med i NTP (Nasjonal transportplan) når denne skal rulleres om to år.

– Men dere må skynde dere, understreket Grøvan, for arbeidet med ny NTP er alt i gang. Det er viktig at dere raskt kommer på banen med et ferdig konsept, sa han.

Grøvan forhørte seg også om jernbane og situasjonen fir Saltenpendelen og fikk vite at både kapasitetsutfordringer på linjen så vel som for lite tilgjengelig togmateriell gjør det utfordrende å styrke tilbudet med flere avganger.

Sammen med Nils Ole Steinbakk stilte også Ingelin Noresjø og Jens Kyed fra Fauske KrF som vertskap på Fauske. I tillegg til veiprosjektet fikk Grøvan også vite om hvilke økonomiske ringvirkninger veiomleggingen vil få i form av nyinvesteringer blant annet som følge av at bensinstasjonene vil flytte i tillegg til at det antas at mange nye bedrifter vil ønske å etablere seg langs de nye veiene.

Tidligere på dagen besøkte Grøvan Saltdal og tjernfjelltunellen. Han så også på strekningen på E6 ned fra Saltfjellet som mangler utbedring.

Artikkeltags