Viktige aktører samlet seg for å etablere nytt tilbud: – Ønsker tettere samarbeid