Politiet flyttes til Fauske

Saltdal lensmannskontor blir historie fra 23.mars.

Saltdal lensmannskontor blir historie fra 23.mars. Foto:

DEL

Tjenesten ved Saltdal og Beiarn lensmannskontor, med tjenestesteder i Rognan og i Beiarn, vil i løpet av den neste måneden flyttes til Fauske lensmannskontor.

Selv om tjenesten legges ned, vil politiet være til stede i kommunene som nå mister sine tjenestesteder. Blant annet er det en utpekt en politikontakt i hver av kommunene, blant annet for å sikre det forebyggende arbeidet og gjennom operativ patruljetjeneste gjennom hele døgnet.

Gjennom å samle flere tjenester, vil politiet få en bedre utnyttelse av de ressurser som vi har til rådighet, varsler politiet i Nordland i ei pressemelding.

- Vi skal fortsatt levere god polititjeneste i Saltdal og Beiarn, sier lensmann Robin Johnsen.

Lensmann Robin Johnsen mener politiet får bedre utnyttelse av ressursene når de flytter tjenestested Fauske.

Lensmann Robin Johnsen mener politiet får bedre utnyttelse av ressursene når de flytter tjenestested Fauske.

Tjenestestedet på Rognan har siste åpningsdag for publikum fredag 23. mars, mens tjenestestedet i Beiarn har sin siste åpningsdag torsdag 26. april.

Deretter vil publikum få hjelp ved Fauske lensmannskontor, blant annet til å få utstedt pass som til nå har vært mulig å få utstedt i Rognan. Den operative polititjenesten vil fortsatt ha sitt utgangspunkt fra Fauske lensmannskontor, opplyser politiet.

Artikkeltags