Har startet arbeidet med å finne Robins erstatter: - Skal levere resultater på alle områder