Nesten halvparten av de ansatte i tjenesten er sykmeldt: – Vi er kjent med at det har vært en del uro