Gå til sidens hovedinnhold

Fastlegekrisen i Bodø og Hamarøy er en krise som ikke kan vare

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Hamarøy kommune har de ti siste månedene hatt hele 14 forskjellige legevikarer. Det er konsekvensen av at to av fem fastlegestillinger har stått ledige i samme periode, opplyser kommunalleder for helse og velferd Ann-Elise Os til AN.

Og Hamarøy er ikke alene. Nylig kunne AN også fortelle om fastlege Hege Sivertsen Andreassen i Bodø. Selv i fylkets største by sliter man med å få tak i nok fastleger, og Andreassen sier hun holder på å jobbe seg i hjel.

Helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune sier mangelen på fastleger i stor grad skyldes at det har vært en stor overføring av oppgaver fra sykehusene til allmennlegene, mens det bare har skjedd en beskjeden økning i tallet på fastleger.

Uansett årsak er den såkalte fastlegekrisen i ferd med å ramme kommuner over hele landet. I 2017 var det mangel på fastleger i kun ti norske kommuner. I dag er det 83 kommuner som melder at de har store problemer med å skaffe innbyggerne fastlege.

Ja, det er faktisk bare 57 av landets 356 kommuner som melder om greie rekrutteringsprosesser ifølge tall fra Samfunnsøkonomisk analyse og VG fra i vår.

Det mangler 4 milliarder kroner i fastlegeordningen, hevder president i Legeforeningen Marit Hermansens overfor VG. Dette handler om at staten ikke er villig til legge mer penger i potten, sier hun.

Det er nok en viktig del av forklaringen; staten har utvilsomt overført nye oppgaver til kommunenes fastleger uten at det har fulgt nok midler med. Men i bunnen av krise ligger det en annen faktor; vi utdanner for få leger.

Dette er et problem som ikke lar seg løse på kort sikt, men som det må gripes fatt i. I mellomtiden må det ses på andre løsninger for å dempe den enkelte leges arbeidsbyrde og sikre alle innbyggere en fast lege, og ikke en som skifter hver fjortende dag.

Slik situasjonen er nå havner kommunene i et kappløp mot bunnen.

Tromsø kommune har alt vedtatt å bruke 100 millioner kroner i løpet av de neste fire årene for å skaffe nok leger. Og ifølge helseleder Stian Wik Rasmussen jobber Bodø kommune nå med en ordning som går i samme retning.

At kommuner som har råd til det slik «kjøper» seg fastleger vil måtte gå ut over rekrutteringen til mindre sentrale og fattigere kommuner som Hamarøy, kommuner som sliter nok slik det er nå.

For å hindre dette må staten mer aktivt på banen. Og da er det ikke nok med mer penger alene, det må også treffes tiltak for å redusere arbeidsbelastningen på den enkelte lege og gjøre arbeidsdagen mindre byråkratisk og hektisk.

Her finnes ingen lett løsning, men denne saken fortjener mye større oppmerksomhet i valgkampen enn den har fått til nå.

Kommentarer til denne saken