Den økte aktiviteten i Saltstraumen går ikke bare ut over fiskebestanden i området.
En annen trussel kommer fra de mange ribbene som kommer inn fjorden i stor fart og skremmer bort fuglene som holder til i området. Denne gruppen er oftest passasjerer på cruisebåter eller hurtigruten og legger lite igjen i form av inntekter for Bodø Kommune og lokale nærings aktører i området.
Det har vært foretatt telling av fuglebestanden i området i 30 år og denne tellingen bekrefter en sterk nedgang i alle typer fugl, selv måker.
Her er nå nesten ikke ærfugl igjen i området.
Disse har enten flyttet seg inn i fjorden eller flydd ut til værene på utsiden av Bodø. De få som er igjen flykter med en gang de ser noe som ligner på en hurtig gående båt.
Før var det mulig å komme helt innpå dem fordi de ikke fryktet folk i særlig grad og alle lot dem være i fred. Den tid er dessverre forbi.
Ikke bare blir fuglen forstyrret når de ligger på redet eller svømmer rundt med unger. Den store trafikken forstyrrer dem også i letingen etter mat.
Tidligere var Saltstraumen et yndet sted for ornitologer når de skulle studere sjøfugl, men grunnet den kraftige reduksjonen i bestanden er der andre områder som nå er av større interesse.
Det har blitt oss fortalt at Bodø kommune har jobbet med en plan for begrensning av farten flere steder i kommunen, men fortsatt er ikke disse planene satt ut i livet.
Vi kunne tenkt oss maksimum hastighet over grunnen på 10 knop i de mest sårbare områder.
Dette burde også ivareta sikkerheten til små fartøy som ferdes i strømmen, samtidig som det gir større fartøy nok tid til å komme seg gjennom når strømmen snur.
Større fartøy har heller aldri vært noe problem i forhold til fugleliv ved Saltstraumen.

Hurtiggående båter med kraftige påhengsmotorer passer dårlig inn i disse klimafikserte tider. Alle som har eid en stor påhengsmotor kan bekrefte at forbruket av drivstoff er relativt høyt.

Etter det vi har kjennskap til har allerede kommunen utarbeidet en plan for hvor redusert fart kan være aktuelt. Dessverre har ingen tiltak ennå blitt satt ut i livet.