Å stå utenfor den viktige informasjon om Korona-rådene, som blir gitt fra både Regjeringen, Folkehelseinstituttet og kommunene kan være fatalt for den enkelte. Nesten all informasjon blir gitt digitalt på de forskjellige nettstedene og det er utrolig mange, som ikke har tilgang til disse stedene.

Vi hører vanligvis om "de eldre" som ikke kan eller vil digitaliseres, men det er så mange flere. Det er tale om ca. 750.000 personer, som ikke bare har uvilje mot den digitale verden, men som faktisk ikke kan delta i den på grunn av vanskeligheter med å lese - problemer med dysleksi, afasi, synsforstyrrelser og andre kognitive funksjons hemninger. Disse blir helt utenfor informasjonen, som er så viktig i dagens Korona situasjon. Det er helt opp til den enkelte å ta ansvar for den digitale tilknytning. De offentlige instanser har til nå ikke tatt noe ansvar.

Hva er så løsningen for denne store gruppen? Idag finnes det tekniske løsninger som gjør, at nettsider kan bli lest høyt av brukeren ved et enkelt tastetrykk. Det forutsetter selvfølgelig at brukeren mestrer det digitale verktøy, noe som noen kommuner har tatt initiativ til med undervisning av sine borgere. Men mange faller fremdeles utenfor. Det er et demokratisk problem - det er diskriminering av en gruppe.

Flere teknologi produsenter tilbyr nå denne tjenesten og det opp til Kommuner - NAV - Folkehelsetjenesten og Helse Norge å følge opp og tilby tjenesten til de som nå er uten digital tilgang.