Mandag 5. juli kjørte jeg streknigen Fauske- Bognes på E6, dette har jeg gjort mye over mange år og det er skremmende å se utviklingen i trafikkbildet.

Det har alltid vært noen som kjører for fort, men slik det er nå er det direkte farlig. Jeg pleier og legge cruisekontrollen på fartsgrensen, da blir man blåst forbi i en konstant strøm av biler. Dessverre ikke bare på egnende plasser, men man blir forbikjørt på bakketopper, i svinger og forbikjøring forbudt-felt. Folk bruker hornet og blinker med lysene, det er tydelig at 80 km/t ikke er nok, det skal kjøres fortere.

Jeg leser om fartskontroller med mange syndere, men for en som kjører en del på veien virker tallene lave. For meg virker det som vi er blitt en gjeng egoister.

Vi bryr oss ikke om andre trafikanter eller faren vi utsetter andre for når vi oppfører oss dårlig i trafikken. Når man kjører forbi på en bakketopp er faren stor for en kollisjon, da blir gjerne den man kjører forbi og motgående involvert og skadet. Som sjåfører har vi ansvar for kjøretøy og passasjerer. Det er vi som har ansvaret for å ikke ta unødige risikoer.

Jeg vill applaudere politiet for jobben de gjør, dessverre har de nok ikke ressurser til å ha nok kontroller til å virkelig få gjort en endring av trafikkbildet.