I flere tiår har Norge gitt betydelig bistand til Palestina, i håp om å bidra til en varig fredsløsning i Midtøsten. I perioden fra 1993 til 2021 alene ga Norge nesten 14 milliarder kroner i samlet bistand til Palestina, ifølge Norad, noe som gjør Palestina til det landet som har mottatt mest norsk bistand i denne perioden. I tillegg ble det i 2022 utbetalt667,6 millioner kroner i øremerket bistand til Palestina. Målet med denne bistanden har vært å ivareta grunnleggende humanitære og sosiale nødvendigheter, samt å arbeide for fred, legge til rette for en tostatsløsning, og styrke styresettet innen de palestinske selvstyremyndighetene, og dessuten dempe fiendtligheten og den hatefulle retorikken mot Israel.

Imidlertid står vi overfor en rekke urovekkende utviklinger som tilsynelatende har satt disse målene tilbake. En av de mest skremmende er Hamas' bruk av bistandsmidler til militære formål. Hamas, som styrer Gazastripen og blir betraktet som en terrororganisasjon av Israel, USA og flere andre vestlige nasjoner, er dermed underlagt politiske og økonomiske sanksjoner. De skyter raketter mot sivile i Israel og foretrekker å investere bistandspenger i våpen, i stedet for å bygge en trygg og økonomisk stabil tilværelse for de palestinske borgerne.

På samme tid, har president Mahmoud Abbas nylig fremsatt uttalelser som går helt imot målene for bistanden som er mottatt. Han har uttalt: "De sier at Hitler drepte jødene fordi de var jøder og at Europa hatet jødene fordi de var jøder. Dette er feil. Europeerne kjempet mot disse menneskene på grunn av deres rolle i samfunnet, som hadde å gjøre med åger, penger og så videre." Slike historieforvrengninger er ikke bare feilaktige, men de tjener også til å forverre de allerede anstrengte forholdene i regionen.

Det er nå klart at veien fremover må inkludere en omfattende revurdering av hvordan bistandsmidler blir brukt. Det er av vital betydning at disse ressursene faktisk bidrar til å fremme fred, forståelse, og velstand, i stedet for å nære flammene av hat og fiendskap, eller støtte våpenbruk mot israelere.