Onsdag kan bli en svært våt dag i Salten. Nå har også varsom.no, samarbeidstjenesten mellom NVE, Meteorologisk institutt og Statens vegvesen sendt ut farevarsel for jord- og flomskredfare i Salten onsdag.

For sørlige del av Nordland og helt opp til og med Sandhornøy og deler av Beiarn er det sendt ut farevarsel på oransje nivå. Varselet gjelder fra onsdag morgen.

– Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på vei eller jernbane kan bli redusert, heter det i varselet.

61 millimeter regn

Årsaken er at det ventes svært mye regn fra onsdag morgen. Lokalt kan det komme opp mot 70–100 millimeter regn på 24 timer. Nedbøren kommer i tillegg til allerede høy grunnvannstand og vannmetning i jord. Det er dette som gir fare for utløsning av jord- og flomskred.

– Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

I Salten er det i Meløy de kan vente seg mest nedbør i løpet av onsdagen. Ifølge yr.no er det ventet så mye som 61 millimeter nedbør i Meløy. Her er det også sendt ut gult farevarsel om flom.

Les også: AN spurte om godt vær - da måtte meteorologen le

Klare råd

Også i Salten for øvrig, samt i Ofoten, er det sendt ut farevarsel om jord- og flomskredfare fra onsdag ettermiddag. Dette er imidlertid på gult nivå – hakket under oransje nivå.

– Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred, heter det i rådene knyttet til farevarselet.

Varsom.nos farevarsler strekker seg fra grønt nivå (nivå 1) til svart nivå (nivå 5 – gjelder kun snøskred).

På Twitter melder Meteorologisk institutt om at det også er ventet bølger på opp mot seks-sju meter.