For et par uker siden kunne media melde at Helsedepartementet og helseminister Ingvild Kjerkol i et foretaksmøte med Helse Nord, kom med marsjordre og et tydelig oppdrag til Renate Larsen og resten av styret i Helse Nord om å «ordne opp» i Helse-Nord-systemet. Ikke minst ordne opp i det meget store økonomiske driftsunderskuddet som Helse Nord-systemet har viklet seg inn i.

Ny direktør og fagteam i Helse Nord

I en artikkel i Avisa Nordland den 23. november, kommer det fram at styret i Helse Nord har ansatt Marit Lind, tidligere viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), som konstituert administrerende direktør i Helse Nord.

Videre kommer det fram i artikkelen at tidligere UNN-sjef Tor Ingebrigtsen, nå professor ved Norges arktiske universitet i Tromsø, skal bistå Helse Nord og Marit Lind som en fagressurs i et nyetablert fagteam, som blant annet skal hjelpe til med å «ordne opp» i Helse Nord-systemet.

Kontroversielle teammedlemmer

Ingebrigtsen var som UNN-sjef for noen år siden en framtredende og innbitt aktør i motstanden ved UNN mot at hjerteoperasjoner, som da bare ble utført ved UNN også skulle etableres ved Nordlandssykehuset. Han mente at den typen operasjoner skulle UNN ha for seg selv. «Krigen» den gangen omtales som striden om PCI, som betyr utblokking, som er en teknikk som brukes for å utvide trange områder i hjertets kransarterier eller kranspulsårer.

Fredrik Sund, lege ved UNN og tidligere styremedlem i Helse Nord, er også oppnevnt i fagteamet. Fredrik Sund var et kontroversielt styremedlem da striden rundt Nye Helgelandssykehuset tok til, ikke minst i saken om plasseringen av tarmkreftkirurgien på Helgeland.

Fagteamet må ha medlemmer fra andre sykehus enn UNN

Det kommer også fram i Avisa Nordlands artikkel at Helse Nords styreleder Renate Larsen er i dialog med andre aktuelle aktører for å utvide fagteamet.

Med et fagteam som så langt er svært så UNN-tungt, og ny Helse Nord-direktør «fra UNN», må Renate Larsen rette dialogen om nye fagteam-medlemmer mot personer fra både Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. Hvis ikke er det stor fare for at den økonomiske oppryddingen i Helse Nord som foretaket er pålagt, ender opp med sentralisering av sykehusoppgaver fra de andre sykehusene til UNN.

I Tromsø er man begynt å tenke i de baner, derfor må man blant annet både ved Nordlandssykehuset og blant politikerne i Nordlandssykehusets område være våkne og frampå nå, og gi motvekt til tankene om sentralisering.

Lokalsykehusene, UNN og sentralisering

Jeg tar til slutt med et sitat fra Avisa Nordlys om sentralisering, der det legges fram tanker som mange både i UNN og ellers i Tromsø deler. I en lederartikkel i avisen Nordlys lørdag 12. november kommenterte avisens redaksjon en opprydding i Helse Nord slik, sitat:

«Det er liten tvil om at om at eierne nå går så langt som det er mulig i å be Helse Nord om kraftsamling av høyspesialisert behandling i Nord-Norge. Det er mulig å håpe at det omsider betyr kroken på døra for PCI-logikken i Helse Nord, der lokalpolitikken har forlangt at små og sårbare fagmiljøer smøres tynt utover. Det har ført til at svevende begreper som «opplevd trygghet» veier tyngre enn faglig kvalitet i pasientbehandlingen.

Et moderne universitetssykehus er avhengig av nok pasienter, som spesialistene kan behandle for å opprettholde høyt nivå. Dessverre er demografien i landsdelen vår slik at vi er for få folk.

Vi må altså belage oss på å styrke UNN og sentralisere. Alternativet er å vende tilbake til 1970-tallet og eksportere syke nordlendinger sørover til behandling.»

Sitat slutt.