Styret i Beiarelva SA har fått tillatelse fra Fylkesmannen til å iverksette det forhåndsavtalte tiltaket om å få ta ut en storlakskvote på inntil 100 hannlakser. Det melder styret i en pressemelding.

Styret understreker at all hunnlaks over 65 cm fortsatt må settes ut i elva igjen.

Samtidig gjør de tiltak for å øke fiskeinteressen blant ungdom:

– Styret har vedtatt at 20 av disse storlaksene blir øremerket ungdom (under 25 år) for om mulig å styrke fiskeinteressen blant disse.

Videre melder styret at grensen for uttak av stor hannlaks er opptil 100 cm, og starter opp 21. juli og varer ut sesongen eller til kvoten blir nådd.

Til slutt kommer styret med en presisering:

– Videre må det presiseres at det er kun en storlaks pr. fisker som kan avlives og at den kommer i stedet for den ene av laksene på inntil 65 cm og ikke i tillegg. Sesongkvoten på totalt fire lakser pr. fisker opprettholdes.