Det sier Rita Lorentsen, leder Steigen Senterparti, etter at det er blitt kjent at kommunen får et tilskudd på 500.000 kroner for å styrke skolebiblioteket sitt.

Regjeringen har bevilget totalt 17 millioner kroner til 26 kommuner som har søkt om tilskudd for å styrke skolebiblioteket. I Nordland er det Steigen og Vågan som får penger. Vågan kommune fikk 70 000 kroner, Steigen altså en halv million.

Målet med pengene er at skolebibliotekene skal være en arena for leseglede for alle elevgrupper og i alle fag. Pengene skal bidra til å styrke arbeidet med lesestimulering og skape en inkluderende arena.

I tillegg skal tilskuddet støtte arbeidet med at skolebibliotekene blir brukt systematisk i opplæringen og bidra til å nå målene i læreplanverket.

– Bibliotekene kan gi barn og unge gode opplevelser. Det er viktig at det tas hensyn til ulike barn og unge med innovative og framtidsrettede løsninger, sier Siv Mossleth (Sp), stortingsrepresentant fra Nordland.

Rita Lorentsen viser til at det å beherske lesekunsten ikke bare er en nødvendighet, men også er en kilde til glede, utforskertrang og utvikling gjennom hele livet.

– Tilskuddsordningen ble opprettet i 2018 og er bredt evaluert siden, med svært gode resultater. Lengre åpningstider, bedre leserekruttering og et styrket nettverk mellom skole og bibliotek er noen av suksessfaktorene evalueringen av ordningen peker på. Vi har mange svært dyktige lærere i Steigen. Dette tilskuddet vil utvilsomt være med på å legge til rette for at skolebiblioteket benyttes som en viktig læringsarena i undervisningen, sier Lorentsen.