Vet du om du får det du betaler for ved hurtiglading? Der er ingen akseptabel kontroll på dette i dag. Dette begynner nå å bli såpass viktig at Justervesenet ser på saken i samarbeide med myndighetene ellers i Norden og i Sveits. Dette vil ta noe tid å løse da eksisterende målemetoder og utstyr ikke er direkte tilpasset.

En ting er i alle fall sikkert, man betaler neppe for lite!

Vår nåværende regjering sier de skal gi 100 mill. ekstra til utbygging av ladeinfrastruktur for elbiler, i følge Hurdalsplattformen.

Så er spørsmålet: hva får man for 100 mill.? Velger man å bygge hurtigladestasjoner, eller lynladestasjoner? Det siste er i alle fall den løsningen som bør velges, men det koster vesentlig mer.

De kommunene som skal begunstiges med dette er slike som pr i dag ikke har noen hurtigladestasjoner. Det skal bli spennende å se. Norge ligger uansett langt bak når det gjelder utbygging av ladestruktur fordelt i landet. Dette står ikke i forhold til omsetningen av elbiler!