Fengselsleder Gøran Nilsson anslår et gjennomsnitt på sju-åtte innsatte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, som oppleves for syke for fengsel, men som det ikke fins noe tilbud til i psykiatrien.

En gruppe som inntil for få år siden har sittet isolert på sine celler, 23 timer i døgnet, i kjelleren på avdeling G. Noen av de sykeste og farligste i norsk kriminalomsorg. Som var tema for den rystende dokumentaren «Fengslet og forlatt» fra 2018, sendt av NRK.

– I 2014 fikk vi fra politisk hold hjelp til å få på plass et ressursteam for å få aktivisert disse, i den grad det lar seg gjøre. Målet er å bedre hverdagen for denne gruppa, og unngå at de bare blir låst inn, sier Nilsson.

Nå har justis- og helsemyndighetene lovet ytterligere tiltak for de dårligst fungerende på Ila. 18,3 millioner kroner er satt av til byggearbeidet i årets statsbudsjett, og fra den står ferdig i 2020 er det er gitt tilsagn om 20 millioner kroner årlig i driftsmidler.

– Resultatet skal bli en forsterket fellesskapsavdeling med inntil seks nasjonale plasser som gjør oss i stand til å gi bedre omsorg til den gruppa det her er snakk om. Som ikke kommer inn i psykiatrisk sykehus, men som vi oppfatter som ganske syke, sier Nilsson.

Han understreker at Ila har et godt samarbeid med psykiatrien. Og at det hender at innsatte overføres til Dikemark sykehus. Også på varig basis. Men for enkelte finnes det ikke noe alternativ til fengsel.

– Den nye avdelingen skal ikke være noen sykehusavdeling i fengselet, men en fengselsavdeling forsterket for at disse skal kunne få mer aktivitet enn hva som ellers ville vært mulig, sier fengselslederen.