Fant ikke årsaken til mistenkelig lukt. Kort tid etterpå sto flammene fra taket

– Ingen røykvarslere detekterte brannen.