[Ringerikes Blad]: – Hele veien har det vært diskusjoner om helt åpenbare elementer som man må kunne forvente i et nøkkelferdig hus, sier paret.

De bygde ny enebolig i Bergermarka i fjor. Men under byggeprosessen og etter innflytting oppdaget de at ikke alt var som det skulle.

– Det vi er mest skremt av, er holdningen vi har blitt møtt med. Vi føler oss ikke respektert og tatt på alvor. Det har vært «piggene ute» og vi som forbrukere har hele tiden måttet argumentere, kjempe og bevise, sier Per Marius Pedersen (33).

Drømmen bleknet

De hadde en god følelse da de skrev kontrakt med Bokvalitet AS, den lokale leverandøren av Blink Hus, i 2019.

– Dette var drømmehuset for oss. Selgeren var kjempeflink og vi fikk tegnet og gjort alle de tilpasningene vi ønsket, sier Linn Pedersen (30).

Se beklagelsen fra Bokvalitet lenger ned i saken.

De gikk for et nøkkelferdig hus, med Bokvalitet Bygg som entreprenør. Vinteren 2020 skulle byggingen starte.

– Underveis oppdaget vi at entreprenøren prøvde å unnlate å levere utvendig murpuss, selv om dette lå i beskrivelsen. Vi måtte bevise at dette faktisk er et krav for å oppfylle teknisk godkjenning av muren, sier Per Marius.

Før overtakelsen i fjor høst fant de ut at en kortvegg på det ene soverommet var skjev.

– Vi sa ifra til byggelederen, som lovet at den skulle utbedres. Da vi fikk se resultatet, ble vi mildt sagt sjokkert. De hadde prøvd å skråskjære en gulvlist for at veggen skulle se rettere ut. Vi ble veldig skuffet, og tilliten var borte momentant.

– Vi fikk beskjed om at vi måtte være fornøyd med at det ble 98 prosent bra. Det tolererer vi ikke.

Null sommerfugler

Dermed startet en lang diskusjon om hvor store måleavvik som kan aksepteres.

– Igjen ble vi som forbrukere tvunget til å motbevise en profesjonell entreprenør. De ga seg ikke. Til slutt engasjerte vi en uavhengig takstmann, som raskt fastslo at veggen måtte utbedres.

Da var det bare en uke til Per Marius og Linn skulle overta huset og flytte inn med sine to små barn på ett og to år.

– Vi hadde null sommerfugler i magen. Det føltes bare ubehagelig. Vi satt igjen med en følelse av at vi var vanskelige og kranglete for å få et feilfritt hus.

Den skjeve veggen ble rettet, men det tok ikke så lang tid før flere ting dukket opp.

– Takstmannen vår reagerte på at det var mangelfullt fall i dusjen på badet i første etasje og at terskelen inn til rommet var for lav. Entreprenøren mente at det var innenfor teknisk forskrift, men vi fikk ingen dokumentasjon på det. Etter mange henvendelser fram og tilbake fikk vi en e-post fra daglig leder hvor han henviste til en lignende sak i Høyesterett, hvor huseier ikke hadde fått medhold. Vi opplevde det som et forsøk på å skremme oss, sier Linn.

Da bestemte de seg for å engasjere advokat.

– Rev veggen selv

På terrassen viste det seg at plankene var lagt for tett, noe som ga vannansamling. Det resulterte i at hele gulvet måtte legges på nytt. Huseierne stilte også spørsmål ved en bæresøyle i garasjen, som er en del av huset.

– Den bygde løsningen samsvarte ikke med tegningene. De hadde valgt konstruksjonsmessig svakere løsning, sier Per Marius, som igjen opplevde at byggelederen prøvde å vri seg unna.

– Da valgte vi å rive veggen selv for å bevise det, og tok bilder som bekreftet at søylen var underdimensjonert.

Søylen er nå utbedret, men det er fortsatt et sår i gulvet som ikke er gjort noe med.

De innvendige overflatene i huset er et annet stridstema.

– Grunnarbeidet er for dårlig. I taket i flere rom er det synlige skjolder etter sparkling, og vi ser flere eksempler på slurv også andre steder, som på lister. Da vi hadde en befaring med maleren for å se på forholdene, skrudde han av lyset og spurte om vi fortsatt så skjoldene i taket. Det opplevdes veldig useriøst, sier Linn.

Stor investering

Takstmannen som de selv engasjerte mener at forholdene som er avdekket i huset vil føre til redusert levetid og skriver i sin konklusjon:

«Konstruksjoner og løsninger bærer preg av mangelfull håndverksmessig utførelse med flere uheldige og utradisjonelle løsninger».

Paret selv legger ikke skjul på at de er nøye.

– Men det skal man være. Å bygge hus er ikke som en handletur på butikken. Det er den største investeringen man gjør i livet, påpeker de.

– Hvorfor vil dere fortelle om saken i media?

– Det sitter langt inne for oss å gjøre det. Men vi synes det er viktig å fortelle om hvor lite man kan stole på en profesjonell entreprenør, som faktisk skal være din trygghet. Vi unner ingen å oppleve det samme, og håper at denne saken kan være til hjelp for andre. Vi anbefaler alle som bygger seg nytt hus å engasjere en takstmann for å vurdere om man får det man betaler for.

Søvnløse netter

Tidligere i sommer engasjerte også Bokvalitet en egen advokat i saken. Partene inngikk et forlik i juli. Nå har Per Marius og Linn fått utbetalt en sum som skal dekke utgifter til å utbedre blant annet overflatene i huset.

– Det har endt med at vi har fått et prisavslag, men dette dekker ikke på langt nær alle kostnader vi har hatt.

Medregnet utgifter til advokat og takstmenn anslår de å ha brukt over 200.000 kroner.


Mens familien var på ferie i sommer, skulle håndverkere utbedre de omforente manglene.

– På badet skulle gulvet i dusjsonen pigges, og utformingen skulle bli etter teknisk forskrift. Boligen skulle også vaskes. Vi kom hjem til et støvete hus og et bad som ikke er utbedret etter avtalen. Det er lagt nye fliser oppå eksisterende gulv for å løse nedsenk i dusj. Dette løser ett problem, men skaper flere nye, sier Per Marius.

De sitter igjen med en dårlig opplevelse etter hele saken. Snart ett år etter innflyttingen har de fortsatt ikke begynt å nyte det nye huset, som har kostet dem mange millioner kroner.

– Jeg vet ikke hvor mange kvelder jeg har sittet med dette. Det kan ikke forventes at en vanlig forbruker skal sette seg inn i så mye som det vi har måttet gjøre i denne saken. Vi har lest oss opp på ulike tekniske godkjenninger, monteringsanvisninger, lover, forskrifter og veiledninger, sier Per Marius.

– Å stå i alt dette har vært en stor belastning. Vi har hatt mange søvnløse netter, og kjenner ingen glede over å ha bygd et så fint hus, sier Linn.

Innrømmer dårlig håndtering

Bokvalitet, som har hovedkontor i Hønefoss, tar selvkritikk og legger seg flat etter Jevnaker-familiens opplevelse.

– Vi beklager opplevelsen Linn og Per Marius har hatt. Vi har håndtert denne saken dårlig og tar konsekvensen av det, sier daglig leder Bjørn Martin Bakkebø i Bokvalitet Bolig AS.

– Hvordan forklarer dere at det påvises feil og mangler i et helt nytt hus, og at kunden selv må finne ut dette?

– Slik skal det ikke være. Vi er derfor glad for at vi har kommet til et forlik og at det er betalt ut en kompensasjon til dem.

Bakkebø innrømmer at de ikke har overholdt tidsrammen etter forliksavtalen.

– Men alle de resterende arbeidene skal bli ferdig i neste uke. Totalopplevelsen deres er det jo likevel vanskelig å få gjort noe med, erkjenner han.

– Huseierne føler at de ikke har blitt respektert og tatt på alvor, at de har vært nødt til å kjempe for å nå gjennom. Hvorfor har dere ikke møtt dem på en bedre måte?

– Det er ingen tvil om at vi har håndtert denne saken på en dårlig måte, og vi tar konsekvensen av det. Vi kommer til å rydde opp i egne rekker, ved å sørge for bedre intern kommunikasjon og rutiner.

– Hva gjør dere for at framtidige kunder ikke skal måtte oppleve noe lignende?

– Vi må sette oss ned og evaluere denne saken og ta lærdom av den. Målet vårt er at alle kunder skal bli fornøyde. Det har åpenbart ikke skjedd i denne saken, og det beklager vi, sier Bakkebø.