– Katteproblematikk er ikke noe vi jobber så mye med.

Dette uttaler rådmann Erling Sandnes i Værøy kommune i et intervju i nettutgaven til NRK Nordland den 11. mai. Dyrebeskyttelsen Norge Bodø hadde hentet ut 17 katter og måtte avlive 31 fordi de var i så dårlig forfatning.

Hva hvis dette hadde skjedd med hunder? At labradorene, samojedene eller fuglehundene hadde får valper i søppelkonteinere? Om de hadde funnet mumifiserte valper i disse områdene? Hadde de reagert annerledes? Ville det vært verre? Hvorfor det?

Hvorfor er det greit med katt? For det er vel det? Hvis ikke burde både det offentlige, dvs. kommunen, og befolkningen gjort noe. Det er massive brudd på dyrevelferdsloven i dette tilfelle. Man har både hjelpeplikt, avvergeplikt og kattene er hensatt i hjelpeløs tilstand når de lever i et slikt miljø.

Du tenkte kanskje ut fra overskriften «Familiedyr – hund vs. katt» at dette skal handle om hvilke egenskaper hunden har kontra katten? Hvem som er klokest, friskest, lever lengst, mest lojal og andre egenskaper på våre familiedyr? Hvem passer til å ha hund i motsetning til hvem som passer til å ha katt? Det skal det ikke. Dette handler om våre holdninger til hund vs. katt. Hvilke bevisste tanker har vi selv egentlig om hund vs. katt. Har du tenkt over det?

Se for deg at du treffer naboen på nærbutikken. De forteller at de reiser to uker til Syden i morgen tidlig. Neste kveld kommer du hjem og på trappa sitter familiens hund. Du vet at de har reist for mange timer siden og huset er tomt. Hvordan ville du reagert? Du ville sannsynligvis sjekket med naboer, familie, bekjente ev. også politiet for å finne hva som har skjedd. Hva du hadde gjort om det var familiens katt som satt igjen?

Du er på hytta og ser en kattemor med kattunger etter seg. Kattungene faller ifra en etter en i løpet av våren. Se for deg at det var en hund med valper du så første gangen. Hva hadde du gjort da? Hvorfor er dette greit når det er katt?

Se for deg at hunden til en kompis har kommet bort og de er ute og leter etter den. De holder på i flere dager med oppslag, deling på Facebook og annonse i avisa. Etter en ukes tid får de beskjed om at en hund var påkjørt og var slengt i en grøft. Kommunen hadde hentet den og kastet den på avfallsmottaket. Ingen hadde sjekket den for chip, ingen tok bilde og den var «kanskje mørk i pelsen». Du vil aldri få vite om det var din hund eller om den fortsatt er der ute. Hvorfor er dette greit med katt?

Se for deg at du leser i en gruppe på Facebook at en person er irritert fordi det er en løs hund som har vært innom og markert i blomsterbedet. Han har sett det flere ganger nå. Da kommer det masse tips om rottegift, frostvæske, feller eller rett å slett å skyte hunden neste gang man ser den? Hva hadde du gjort da? Det gjøres når det er katt. Uten konsekvenser.

Se for deg at du sitter i lunsjen og en kollega forteller at nå er hunden drektig igjen. Han hadde avlivet hele forrige kull og det skal han gjøre denne gangen også. Det er helt uaktuelt å bruke penger på kastrering. Det er mye billigere å avlive. Hvorfor er dette greit når det gjelder katt?

Se for deg at en bekjent forteller at han lurer på om kanskje datteren er litt allergisk mot hunden. De skal på ferie nå og har glemt å ordne med noen som kan passe den. De skal derfor til veterinæren og avlive den. Hva hadde du sagt da? Dette gjør man med katt.

Dette er et utvalg av dagligdagse hendelser som gjelder katt. Det er historier som er gjenfortalt til oss. Du kan utgjøre en forskjell ved å reagere på det som sies og gjøres. Det er gjennom våre holdninger at kattene kan få det bedre og det er hver enkelt av oss som kan utgjøre en forskjell. Du kan redde liv ved å stå opp mot slike holdninger. Det er hver enkelt av oss som kan gjøre noe gjennom sosialt press.

Det er gjennom obligatorisk id-merking av katter at vi kan heve dens status. De vil da få en identitet og de vil være knyttet til en eier. Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet for det i snart 40 år.

Vet du om tilsvarende områder med kattekolonier? Send en skriftlig bekymringsmelding til Mattilsynet og kontakt nærmeste lokalavdeling i Dyrebeskyttelsen Norge. Vi retter en stor takk til alle frivillige i Dyrebeskyttelsen Norge Bodø for å ha lagt ned mellom 600–700 timer frivillig arbeid i løpet av disse fire dagene deres innsats pågikk!