Skulle ønske at flere fagfolk/forskere hadde redegjort for den faktiske klimautviklingen på jorda i perioden før/under/og like etter siste istid.

Og hvilke vitenskapelige miljøer har bevist, etter anerkjente vitenskapelige metoder, TEORIEN om Co2 gassen i atmosfæren som drivhusfaktor. Har oppfattet at denne teorien ble framsatt for ca. 150 år siden.

At en blanding av politikere og vitenskapsfolk har kommet til enighet om sannheten, er vel strengt tatt samme form for consensus som gjaldt i kirken da jorda var flat!

Jeg benekter IKKE at temperaturen har steget, men savner en del fakta. F.eks. avkortning av brearmer: Bre for bre; hvor mye skyldes mindre nedbør og hvor mye skyldes økt temperatur? Redegjort for av glasiologer, og ikke av «klimaforskere» uten angivelse av deres vitenskapelige plattform og tilknytning til forskermiljø.

Er mine anførsler ovenfor så hårreisende politisk ukorrekte, at de må ties i hjel? Kort sagt: Har virkelig keiseren klær på – eller er han splitter naken?