I et leserinnlegg 8. april i år tar fylkesrepresentantene for Høyre, Joakim Sennesvik og Beate Bø Nilsen, opp politisk samarbeid. Fylkesrepresentantene krever en garanti fra Senterpartiet om hvem de vil samarbeide med på fylkesnivå. Fagforbundets leder Mette Nord har oppfordret de rødgrønne partiene til samarbeid slik at de skal vinne fram med sin politikk.

Senterpartiet er med rette stolt over de gode meningsmålingene. Partiet er tydelig på at de vil samarbeide med de partiene som gir mest mulig senterpartipolitikk. Ved lokalvalg er partisamarbeid pragmatisk og basert på lokale krav og forhold. Men likevel gjenkjennbart i de store spørsmålene som hvordan de kommunale velferdstjenestene skal drives, og hva slags arbeidsgivere politikerne vil være for de som jobber i kommunen for å nevne noen.

Da Fagforbundet oppfordret Sp til å søke samarbeid med de rødgrønne partiene i kommunene og fylkene, fikk SV og Ap den samme oppfordringen. Det var langt fra noen «trussel», som representantene fra Høyre skriver, men en påminnelse om at flertallet av forbundets medlemmer har forventninger til sine kommunepolitikere.

Vi vil ha politikere som setter arbeidsmiljø og kvalitet først, og ikke politikkere som konkurranseutsetter og privatiserer arbeidsplassene til våre medlemmer, vi vil ha politikere som satser på kommunens egne ansatte og lytter til deres kompetanse og erfaring for å kunne yte best mulig tjenester til innbyggerne.

Siden 2009 har Fagforbundet gjennomført medlemsundersøkelser annethvert år. Når det gjelder arbeidslivet prioriterer medlemmene hele og faste stillinger, trygge og livsvarige pensjoner og rett til etter- og videreutdanning. Vi er også stolte over at en av hovedsakene i alle år har vært at det skal føres en politikk i landet som sørger for at ingen skal være fattige. Det rødgrønne samarbeidet er populært, samlet fikk de rødgrønne partiene 76 prosent i 2017.

Medlemmene våre gjennomskuer høyresidas påstander om at de rødgrønne partiene er mer opptatt av ideologi enn politikk. Når høyresida privatiserer, så handler det om ideologi, likeså når Høyre og FrP gir skattekutt til de rikeste så handler det om ideologi. Når venstresida mener at de rikeste skal bidra mer til fellesskapet, er det ideologi det handler om, og rettferdig fordeling av godene.

Når de rødgrønne partiene leder på meningsmålingene er det fordi innbyggerne ser de reelle politiske konsekvensene av Erna og Sivs ideologi: et brutalisert arbeidsliv, distriktsfiendtlige sentraliseringsreformer, økte egenandeler, økt ulikhet og kutt i velferdstilbud til de svakeste for å kompensere for skattekuttene til de rikeste, lista kan bli mye lenger. Flere enn Fagforbundets medlemmer har sett dette, og meningsmålingene de siste månedene gir rødgrønne partier vind i seilene, inkludert Rødt og MDG.

Det er nettopp denne utviklinga som får høyresida til å ville skremme innbyggerne med å bruke ord som: trusler, sosialistene, ideologi og radikalisering. Fagforbundet vil fortsatt oppfordre de rødgrønne partiene om å samarbeide fordi de har felles ideologi og politikk som er viktig for våre medlemmer; velferd, arbeidsliv, oppvekst og skole.