• Hun skal ha revet en panelovn av veggen, og kastet den mot personell i et bemannet botilbud.
  • Hun skal ha holdt behandleren sin i «bjørnegrep», og siden ytret drapstrusler mot henne og familien.
  • Hun skal ha gått løs på en helseansatt, i forsøk på å få tak i medisin som vedkommende bar på seg.

- Bitt til blods

- Hun bet meg til blods, sa miljøarbeideren, etter først å ha forklart hvordan han og kollegaen unngikk panelovnen som ble kastet mot dem i hodehøyde, ved å lukke gangdøren så den traff og dørbladet.

Bakgrunnen, forklarte mannen, var at tiltalte hadde fått en tekstmelding som fikk henne til å frykte at det skulle være noen i leiligheten hennes. Dermed nektet hun å gå inn, til tross for personellets forsikringer om at leiligheten var tom.

- Hun holdt meg fast. Jeg fikk ikke trykket på trygghetsalarmen, sa behandleren om opplevelsen hun hadde på et senere tidspunkt hadde alene sammen med tiltalte inne i hennes leilighet.

Fra vitneboksen forklarte hun også at tiltalte er veldig sterk, samt at hun selv ble veldig redd, og opplevde situasjonen dramatisk. Men at hun til slutt fikk kontakt med Mia igjen, og at grepet ble løsnet – etter at fornærmede hadde trampet i gulvet for å tilkalle kolleger.

- Truet familien

«Mia» er ikke tiltaltes egentlige navn, men ble brukt i forbindelse med en reportasje i AN i fjor vinter.

Hun har innledningsvis i hovedforhandlingen erkjent skyld for alle tiltalepunkter, men oppga at hun ikke husker eller ønsker å forklare seg om flere av dem. Om truslene hun skal ha kommet med overfor sin behandler, sa hun:

- Jeg fortalte henne om videoene i hodet som gjorde meg redd. Jeg ville ha hjelp til å få bort de videoene. Min hensikt var ikke å skremme eller true.

Fornærmede forklarte imidlertid at hun hadde gitt tiltalte flere muligheter til å si at hun ikke mente alvor med truslene, før hun gikk til anmeldelse av forholdet.

- Jeg opplevde at hun var sint på meg og skuffet. Truslene gikk på at hun hadde hatt en drøm om å ta livet av meg og ungene mine, sa behandleren i retten, og ga klart uttrykk for at hun tok dem på alvor.

Basketak i bilen

En annet vitne, som også jobber som miljøterapeut, opplevde at Mia uten forvarsel kastet seg over henne med slag og forsøk på bitt da hun satte seg inn i bilen igjen etter et ærend på apoteket.

- Jeg fryktet at hun skulle få tak i medisinen, og skade seg selv, sa kvinnen – som videre forklarte at hun ikke så annen utvei enn å be en tilfeldig forbipasserende om hjelp til å kontakte politiet fordi hun selv var fastlåst i situasjonen.

I retten mandag, vitnet også Mias tidligere verge.

- Alle de mest utagerende periodene hennes er knyttet til usikkerhet og uforutsigbarhet, påpekte hun, og siktet ikke minst til budskapet Mia fikk vedrørende usikker videre finansiering av botilbud.

- Farlig for seg selv

Den tidligere vergen fortalte om flere dramatiske opplevelser hun selv hadde med Mia, knyttet til selvskading og selvmordsforsøk. Og om en krevende kamp for å hjelpe.

- Jeg har opplevd henne som mest farlig for seg selv. Vi har bedt om hjelp, men ikke fått den raskt nok og tilstrekkelig, uttalte hun fra vitneboksen.

- Det som var problematisk for oss, i tidlig fase, var at vi ikke hadde nok diagnostisk info. Etter de første innleggelsene i voksenpsykiatrien ble det åpnet opp mer, sa kommunens avdelingsleder for psykisk helse under sitt vitnemål.

Hun sa også at tiltaltes atferd hadde endret seg voldsomt våren 2017, og at man hadde sett utviklinga og bemannet opp rundt henne.

Har endret mening

Den omfattende tiltalen mot Mia – der angrep med kniv på to helseansatte står som alvorligste punkt – går på at hun i psykotisk tilstand skal ha utført ellers straffbare handlinger. Påtalemyndigheten hadde i utgangspunktet lagt opp til dom til tvungent psykisk helsevern.

Mot slutten av andre dag av hovedforhandlingen, varslet imidlertid de rettspsykiatrisk sakkyndige, overlege Erling Bugge og psykolog Knut Waterloo, en endring i sin vurdering vedrørende Mia. Blant annet basert på det som har kommet fram i retten. Aktor endret tiltalebeslutningen tilsvarende.

Denne endringen vil ikke medføre strafferettslig tilregnelighet. Mia vurderes nå som psykisk utviklingshemmet i høy grad.

I stedet for tvungent psykisk helsevern, vil hun kunne dømmes til særreaksjonen tvungen omsorg, dersom retten finner at hun har gjort det hun er tiltalt for, og at det er nærliggende fare for at hun på nytt vil begå en alvorlig forbrytelse som krenker eller utsetter for fare andres liv, helse eller frihet.