Milevis med piggtråd er strekt opp i naturen og fungerer som dødsfeller for ville og tamme dyr. Det må forventes at ansvarlige myndigheter tar tak i dette.

Overalt i naturen møter vi på piggtråd, strekt opp over nettinggjerder, hengende løst på bakken, kveilet opp og etterlatt på stolper og i trær. Ingen tar ansvar for å rydde opp, og først når dyr blir hengende fast blir det eventuelt tatt initiativ til å fjerne piggtråden. Dette er dødsfeller som kan sammenlignes med spøkelsesgarnene som er etterlatt på havbunnen og fanger fisk år ut og år inn.

Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) stilte nylig skriftlig spørsmål til landbruks- og matministeren om hva hun vil gjøre for å fjerne gamle piggtrådgjerder som ikke er i bruk. Hun svarte bare ved å vise til lovverket som forbyr oppsetting av ny piggtråd og stiller krav om at gamle gjerder vedlikeholdes slik at de ikke utgjør en fare for dyr. Dette lovverket fungerer ikke.

Regelverket er for utydelig. Det skilles mellom piggtråd som er satt opp før og etter 2010, og det er lagt opp til en skjønnsmessig vurdering både for brukere og Mattilsynet. Det er ikke mulig å kontrollere milevis med piggtråd i utmarka, i områder med lite ferdsel store deler av året, og selv der det er mye ferdsel ser folk seg gjerne blinde på piggtråden, fordi det er så mye av den.

Nylig ble en kattugle funnet viklet inn i et piggtrådgjerde ved Averøya naturreservat. Den hadde revet opp hud og kjøtt så det var åpent inn til beinet. Den hadde gitt opp da den ble funnet, og det antas at den var blitt pint over flere dager. Mange dyr henger fast, fryktelig maltrakterte, til de dør eller blir spist av andre dyr, mens andre kommer seg løs for å leve eller dø med skadene.

Vi ser frem til en nasjonal dugnad, der alle som har interesse av å få piggtråden fjernet - naturvernere, dyrevernere, hundeeiere, jegere, grunneiere - går sammen om å frigjøre naturen for det verste og farligste skrapet som vi mennesker har etterlatt der. Det er vårt ansvar, og det er også Bollestads ansvar.