Gå til sidens hovedinnhold

Excel-ark eller hverdag, Rød Isaksen?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeidsministeren skyter fra hofta i sitt innlegg i an 22. april.

Å hevde at FHI og Arbeidstilsynet var styrket når pandemien traff oss er ikke bare usant det er i tillegg en hån mot alle de som hver dag jobber det de makter for å bekjempe pandemien, sørge for trygge arbeidsplasser og sikre hverdagen til vanlige folk.

Det er mulig at excel-arkene til arbeidsministeren fortoner seg slik, men ute i den virkelige verden vet arbeidsfolk at det ikke stemmer. Vi vet det i Arbeidstilsynet er blitt færre kolleger til å løse et stadig mer krevende samfunnsoppdrag. Vi vet at Folkehelseinstituttet var uansvarlig nedbemannet, selv om regjeringen gjennom mange år var advart mot en pandemi.

At arbeidsministeren i tillegg angriper tillitsvalgte i staten på denne måten bidrar han til å undergrave den norske modellen som det viktigste redskapet vi har i bekjempelsen av pandemien. Økte bevilgninger betyr ikke nødvendigvis styrket etat. Det er her Rød Isaksen bommer. Det er oppgavemengden som styrer hverdagen til folk. Når basisbudsjettet ikke øker i takt med oppgavemengden og en i tillegg får kuttkrav gjennom avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttene (ABE) blir hverdagen til vanlige arbeidsfolk tyngre og en er nødt til å prioritere bort viktige oppgaver.

Statsråden kan ikke komme unna at denne regjeringen har svekket Arbeidstilsynets evne til å utføre tilsyn på arbeidsplassene. De tilførte ressursene er investert i økt byråkratisering og kontroll med ansatte. De fratatte ressursene har svekket det operative leddet og redusert antall inspektører. ABE, denne kryptiske «reformen» som skulle skape avbyråkratisering og effektivisering, har kun kuttet budsjetter og handlingsrom, effektivitet og beredskap. Fakta.

Flate uprioriterte kutt skaper store utfordringer som ofte fører til en reell nedbemanning. Det er mulig det er dette Høyre og regjeringen mener er skikkelig effektivisering? Slike kutt bidrar til at ansatte ikke får mulighet til å utføre jobben sin så godt som de gjerne ønsker.

Statsråden fra Høyre unnlater, sikkert klokt sett fra hans synsvinkel, å nevne svekkelsen til FHI. Det tar seg vel ikke ut å erkjenne at den etaten vi har hatt størst behov for og som har trengt alle de ressursene de kunne få har mindre ressurser. Likevel, litt ærlighet fra statsråden hadde gjort seg!

I en tid hvor vi er spesielt opptatt av medisiner, vaksiner og bivirkninger kan vi slå fast at regjeringens hestekur ikke virker. ABE svekker statlige institusjoner og etater, bivirkningene er fatale for hele befolkningen og vi trenger en ny medisin. Vi i LO Stat er fullvaksinert mot denne regjeringen. Vi trenger ei ny regjering fra høsten som skjønner hvilken medisin som virker, som styrker staten og sikrer offentlige funksjoner.

Bengt Eriksson, leder for NTL Arbeidstilsynet Marc Gayorfar, hovedtillitsvalgt i NTL Folkehelseinstituttet Ann-Kristin Moldjord, distriktssekretær i LO Stat Nordland

Kommentarer til denne saken