Gå til sidens hovedinnhold

EUs nye energipakke og kraftkrevende industri

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Energipolitikken påvirker hele samfunnet. Arbeidsplasser og lokalsamfunn med kraftkrevende industri er særlig utsatt hvis strømprisene øker. I Nordland gjelder dette særlig Vefsn, Rana, Sørfold og Glomfjord. Med EØS-avtalen blir EUs energipolitikk viktig i valgkampen.

Stortinget sa i fjor ja til EUs energibyrå Acer, til tross for kraftig motstand. EUs ministerråd vedtok 22. mai i år energipakke 4. Endringene i elektrisitetsdirektivet fjerner all tvil: Strømmen skal styres av EU. Hvis Stortinget vedtar direktivet, så blir det norsk lov. Derfor må vi kreve at Stortinget legger ned veto mot direktivet.

Rimelig strøm til miljøvennlig metallproduksjon i Nordland er svært viktig. Fortsatt rimelig strøm både til industri og husholdninger kan bare sikres gjennom norsk råderett over krafta. Da må vi hindre at EU tilriver seg enda større makt på bekostning av nasjonal styring.

Endringene i elektrisitetsdirektivet gjør at EU-kommisjonen, energibyrået ACER og underbruket i Norge, RME (Reguleringsmyndighet for Energi), får enda større makt. Spesielt på utvikling og styring av kabler til utlandet, men også i Norge.

Medlemsstatene skal sikre at nasjonal lov ikke på urimelig vis hindrer strømhandel over landegrensene og investeringer spesielt i variabel og fleksibel energiproduksjon (f.eks. vindkraft, min tilføyelse) og energilagring. Kraftselskap som ikke følger direktivet, vedtak fra RME eller ACER kan ilegges bøter.

Mange er bekymret for at vi får europeisk strømpris. Det vil i særdeleshet ramme den kraftkrevende industrien, og dermed Alcoa. Det slås fast at det offentlige kun kan blande seg inn i prissetting dersom det er nødvendig for det som er av offentlig interesse, noe som EU bestemmer hva er. Tiltak skal være tidsbegrenset og meldes til EU-kommisjonen innen en måned. Direktivet går svært langt i å detaljstyre Statnett. For å være helt sikre så skaffer EU seg en «samsvarsoffiser» som skal følge og overvåke Statnett.

Vedtas direktivet i EØS må en norsk domstol følge det. Og mener EU/ESA at det ikke skjer, er det EFTA-domstolen som avgjør. Direktivet betyr også at EU blander seg inn i konsesjonsvilkår for nye vind- og vannkraftverk. Det har detaljerte regler for konsesjonsbehandling som blant annet skal ta hensyn til bidraget til EUs fornybarmål.

Statnett er pliktig til å la nye vind- eller vannkraftverk komme inn på nettet, selv om det fører til ekstra kostnader utenfor selve forbindelsen. Og det er RME som skal kontrollere og godkjenne. Det reviderte elektrisitetsdirektivet viser at suverenitetsavståelsen til EU blir mer og mer omfattende når EU utvikler sin energiunion. Det viser nok en gang at EØS-avtalen må erstattes med en handelsavtale. I første omgang må Stortinget legge ned veto mot direktivet.

Kommentarer til denne saken