Nordlands fylkesrådsleder, Tomas Norvoll (Ap), sier at han setter pris på støtten prosjektet har mottatt fra resten av landsdelen og at det betyr mye at man står samlet. Det kommer fram i en pressemelding sendt ut av Nordland fylkeskommune.

– Prosjektet handler jo ikke bare om Bodø og Nordland. Dersom vi vinner blir det den første kulturhovedstaden nord for polarsirkelen, så dette er en unik mulighet til å vise resten av verden det livskraftige og pulserende nord som vi kjenner, sier Norvoll.

Han mener det vil bidra til å øke Nord-Norges synlighet, gi nytt liv til kulturtilbudet nordpå og spre turismen til landsdelen.

-En viktig oppgave framover blir å engasjere hele befolkningen i Nord-Norge. Dette er et prosjekt for kulturen og innbyggeren i nord, underbygger Norvoll.

Eneste norske søkerby

Det var under styremøtet til Nord-Norges Europakontro i Brussel denne uken at fylkeslederne i både Troms og Finnmark ga sin fulle støtte til Bodøs søknad om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024.

– Det er klart vi i Troms støtter opp om Bodø sitt kandidatur. Nord-Norge som helhet vil være tjent med at de får tittelen, sier Willy Ørnebakk (Ap), fylkesrådsleder i Troms.

Ordfører i Bodø, Ida Maria Pinnerød (Ap), er selvsagt godt fornøyd med å få bred støtte i hele Nord-Norge.

-Dette er et stort prosjekt som vil gi uttelling for hele landsdelen. Derfor er det svært gledelig å få en så god og bred støtte for vår søknad, det betyr mye når vi virkelig skal løfte fram vår landsdels rike kulturliv, sier Pinnerød og legger til:

- Vi har også fått brev fra både byråd Rina Mariann Hansen i Oslo og ordfører Harald Furre i Kristiansand om at deres kommuner også støtter vårt prosjekt, og det er selvsagt gledelig og viktig at vi har støtte fra nord til sør. Nå har vi lagt et viktig politisk grunnlag for å kunne gå videre med søknaden, og så fortsetter jobben med selve innholdet. Jeg håper at vi framover vil vise vår evne til å samle aktører på alle nivå og innenfor alle sjangere, og virkelig få fram det nordnorske kulturmangfoldet. Jeg mener at en europeisk kulturhovedstad også må ta mål av seg å være folkets kulturhovedstad, hvor det folkelige kobles med det helt spektakulære og unike kunstneriske. I Bodø er vi dyktige til akkurat det, og jeg ser fram til fortsettelsen.

Et utstillingsvindu

Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Ap), mener dette vil gi landsdelen en plattform for å vise fram vår mangfoldige nordnorske og samiske kultur.

– Bodø 2024-prosjektet stiller vi oss absolutt bak. Hvis de vinner vil det være med på å løfte den internasjonale profilen til hele regionen, sier fylkesordfører Vassvik.

Bevisst skrivefeil

Den arktiske dimensjonen spiller en viktig rolle i byens visjon for kulturhovedstadsåret, som i april ble

bestemt at skal være «ARCTICULATION».

– Arcticulation er både unikt og selvforklarende, samtidig som det inviterer til å søke mer informasjon om hvilke motiver og forklaringer som ligger bak uttrykket, sier kultursjef og prosjektleder for Bodø som søkerby, Arne Vinje, i Bodø kommune.

Han påpeker at «Arcticulation» selvsagt er en bevisst skrivefeil, og som omhandler de engelske ordene: arctic, art, culture og communication.

Bodø er eneste norske søkerby for 2024, men møter konkurranse fra byer i andre ikke-EU-land som Makedonia, Albania, Bosnia-Hercegovina og Montenegro. Vinneren av konkurransen annonseres i slutten av 2019 av EU-representanter fra diverse land og institusjoner.

Ambassadør-støtte

I april var EUs ambassadør til Norge, Thierry Bechet, på besøk i Bodø for første gang. EU-ambassadøren uttalte den gang at han håper valget faller på Bodø.

– Det at Bodø kan bli den første europeiske kulturhovedstaden over polarsirkelen er svært viktig for det europeiske mangfoldet, sa han til AN.

Fakta om European Capital of Culture

Hvert år velges to europeiske kulturhovedsteder fra EU-land. Hvert 3. år kan en tredje kandidat fra et ikke-EU-land også delta. Dette er nytt etter at en regelendring ble bestemt i2017. Ikke-medlemsland konkurrerer kun med hverandre, og ikke med EU-land.

  •  Kulturhovedstedene utpekes av Europakommisjonen for en periode på ett kalenderår. I løpet av året organiserer byen en rekke kulturelle arrangementer med en sterk europeisk dimensjon.
  • Formålet er å fremheve kulturell mangfoldighet i Europa, skape grenseskridende kulturell tilknytning, og å fremme kulturens bidrag til utviklingen av bysamfunn.
  • Bodø er eneste norske søkerby for 2024, og må søke innen slutten av 2018. Vinneren annonseres omtrent ett år senere.
  •  Bergen var kulturhovedstad i 2000 og Stavanger/Sandnes i 2008, før en regelendring i 2011 gjorde det umulig for norske byer å delta.