Jøsevold (SV) fikk også nei til innsyn av kulturministeren

DEL

Tidligere i oktober ble det kjent at Bodø kommune ikke fikk innsyn i referatet fra møtet de hadde med Trine Skei Grande. Også Avisa Nordland har fått avslag.

Da ønsket Marius Jøsevold (SV) å gjøre et forsøk og han krevde innsyn i det såkalte møtereferatet.

– Jeg vet at både pressen og andre privatpersoner har fått avslag. Når jeg nå sender begjæring om innsyn håper jeg at departementet frigir dokumentet. Det skal mye til for at stortingsrepresentanter nektes innsyn. Jeg synes hele situasjonen er blitt helt absurd. Hvis kulturministeren ikke har noe som helst å skjule er det jo bare å frigi referatet, sa Jøsevold til an.no da.

Men nå har også han fått avslag.

Les mer: Bodø som kulturhovedstad: Forlanger innsyn i alle dokumenter

– Jeg er først og fremst veldig overrasket, dette hadde jeg ikke ventet, all den tid at man som stortingsrepresentant har en særlig krav om innsyn i slike saker, sier Jøsevold til NRK.

I avslaget skriver kulturministeren følgende:

«Departementet har gjort organinterne nedtegninger fra møtet med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune i april. Dokumentet, som internt er betegnet som et møtereferat, inneholder en departementsansatts nedtegnelser fra møtet. Nedtegnelsene er ikke sendt ut til eksterne møtedeltakerne, og de er ikke omforent med de eksterne møtedeltakerne. Offentliggjøring av slike organinterne nedtegnelser vil generelt kunne resultere i at det ikke tas nedtegnelser, eller at de får et langt mer begrenset innhold. Dette vil kunne skade saksbehandlingen og avgjørelsesprosesser i departementet», og konkluderer med:

– Samlet sett mener jeg at hensynene som taler mot å gi innsyn i de aktuelle dokumentene, veier tyngre enn hensynene som taler for.

Artikkeltags