I AN 4. mars har Jahn H. Johansen et innlegg under overskriften "50 år med klimapanikk."

Innlegget bærer generelt preg av å komme fra konspirasjonsteorienes aller dypeste mørke, og jeg ser ingen grunn til å gå inn i noen videre diskusjon med Johansen. Det er imidlertid én påstand som må kommenteres. Blant alle absurditeter Johansen lirer av seg i dette innlegget påstår han at Europabevegelensen finansieres gjennom CO2-avgiften, og at dette var et påfunn fra Gro Harlem Brundtland i 1988. Dette er selvfølgelig bare sludder. Jeg kan opplyse om at Europabevegelsen får 3,5 millioner kroner i statsstøtte for å drive vårt informasjons- og opplysningsarbeid om Norges forhold til Europa. For øvrig er Europabevegelsen finansiert av medlemmene.

Nei til EU får nøyaktig det samme beløpet fra staten til å drive med sitt kampanjearbeid, og har dessuten millionsstøtte fra landsbruksorganisasjonene.

Det er prisverdig at Avisa Nordland har en åpen og fri debatt i sine spalter, men det er jo også hensiktsmessig at redigerte medier faktisk redigerer sitt produkt. Å sette på trykk innlegg med absurde påstander som helt åpenbart er feilaktige, er neppe noe bidrag til god og opplysende samfunnsdebatt, selv om det kanskje kan ha en viss underholdningsverdi.